Onze BIEB.NU

The Alignment House organiseert het seminar Onzebieb.nu op vrijdag 14 februari 2014 over de positionering van de Openbare Bibliotheek in de lokale maatschappelijke context. 

De sector
Onlangs heeft de commissie Cohen in opdracht van het SIOB een toekomstperspectief 2025 gepresenteerd voor de openbare bibliotheken in ons land. De fysieke bibliotheek moet het maatschappelijk hart van de samenleving blijven, aldus Cohen. Een wenkend perspectief. En op dit moment in een context die enorm in beweging is.

De maatschappelijke context 
De overheid trekt zich terug en verschuift haar zwaartepunt naar gemeenten, waarbij zij een actieve houding verwacht van burgers en bedrijven. Dit leidt tot een nieuw evenwicht. Hoe vullen burgers en bedrijven het gat op dat ontstaat? En zijn die hier zomaar voor te porren? Wordt de community weer belangrijk?

Het veranderende speelveld
In 2015 Gemeenten staan vanaf 2015 voor grote nieuwe opgaven. Door goed aan te sluiten op de lokale maatschappelijke vraagstukken en vanuit haar eigen kernopgave met een aanbod te komen, kan de bibliotheek een belangrijk fundament worden in het nieuwe gemeentelijke speelveld. Daarvoor is het van belang om niet af te wachten, maar aan de slag te gaan. Schuif op naar het maatschappelijk hart!

Hoe u zich met de visie op 2025 kunt voorbereiden op 2015
In het seminar onzebieb.nu nemen wij u mee in de stappen die bibliotheken en gemeenten kunnen zetten om de bieb de positie te geven die de lokale maatschappelijke uitdagingen vergen. 

Onzebieb.nu laat u zien hoe u in een veranderend speelveld uw positie kunt versterken in de publieke sector. Als voorbeeld nemen we de bibliotheek: hoe kan de bieb opschuiven naar het maatschappelijk hart? Wij delen op basis van een intensieve verkenning binnen en buiten de wereld van bieb en gemeenten onze visie op de bibliotheek in het hart van de lokale samenleving. Daarnaast laten wij concreet zien waar de kansen liggen voor bibliotheek en gemeente en hoe daar te komen. 

Wij geven de visie van de Commissie Cohen voor 2025 handen en voeten in het hier en nu en verbreden en verdiepen deze visie door in te gaan op de grote maatschappelijke thema’s waarin de bieb lokaal relevant kan zijn!

Locatie (met voldoende parkeerruimte) 
the Colour Kitchen
Prinses Christinalaan 1 (Zuilen)
3554 JL Utrecht

Meer informatie kunt u vinden op http://onzebieb.nu/