OB-platform KNVI: inspiratie door collegiale ontmoeting

De Koninklijke Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI, voorheen de NVB) wil zich met haar OB-platform meer concentreren op professionals binnen de openbare bibliotheeksector. Gemma Wiegant, directeur van de Bibliotheek Nieuwegein en bestuurslid van de KNVI, vindt die aandacht hard nodig, omdat de bibliotheekmedewerker degene is die de vereiste veranderingen in het bibliotheekwerk moet realiseren en zich daarvoor nieuwe competenties eigen moet maken. Het OB-platform moet daarbij zorgen voor debat en inspiratie. 

Wiegant stelt dat van alle kanten aan openbare bibliotheken wordt getrokken. ‘Door de vele nota’s, concepten en bezuinigingen lijkt het alsof er vergeten wordt waar het echt om moet gaan, namelijk vakinhoud en nieuwe publieke waarde. 

Meer lezen: http://www.bibliotheekblad.nl/nieuws/uitgelicht/bericht/1000004997