Donderdag 13 november: "De Digitale Transitie - De keerzijde van de nieuwe economische realiteit"

De Nederlandse overheid heeft enkele jaren geleden de Digitale Agenda.nl gepresenteerd. Deze focust op de vraag Hoe kan ICT slim worden ingezet voor groei en welvaart? Zo blijkt uit deze agenda dat bijna 60% van de economische groei kan worden teruggevoerd op de toepassing van ICT. ICT als doorbraaktechnologie 'vormt een aanjager voor product-, proces- en organisatorische innovaties in industrie en dienstensector'. Met andere woorden ICT is een distruptive technologie die bestaande economische modellen over hoop haalt. Denk aan voorbeelden zoals iTunes ten opzichte van de oude platenindustrie, Uber in plaats van een taxi, Airbnb of een hotelkamer of online shoppen bij Zalando in plaats van de locale middenstander om de hoek. Tegenover de vele economische kansen die ICT biedt staan dus ook bedrijven en organisaties een negatief effect ervaren van ICT. Wat ook weer een maatschappelijk effect heeft. Denk aan leegstaande winkels in binnensteden en de omzet die nu naar buitenlandse organisaties vloeit.

De Digitale Transitie creeert een nieuwe economische realiteit met dus voor- en nadelen. De nadelen zijn volgens iPoort onderbelicht en verdienen aandacht. Kamerleden dienen een afgewogen beeld te kunnen vormen van deze impact. Vragen zoals wat technisch mogelijk is, is dat sociaal wenselijk? Hoe houden we deze transitie in balans? en, is er wel een dark side? worden besproken tijdens tijdens deze iPoort bijeenkomst.

Tijdens deze middag zal een panel vanuit verschillende invalshoeken hun licht laten schijnen op deze vraagstukken en met elkaar en de zaal in debat gaan aan de hand van een aantal stellingen.

Programma:

16.30 Ontvangst
17.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
17.05 Introductie debat door Herman van Bolhuis, bestuurslid iPoort
17.15 Inleiding stellingen:
• Kees Verhoeven, lid Tweede kamer (tbc)
• Arda Gerkens, lid Eerste Kamer
• Frans van der Reep, strateeg KPN, lector eBusiness Inholland en veel gevraagd spreker over dit onderwerp.

Onder leiding van Herman van Bolhuis zullen een aantal stellingen besproken worden via het ‘world café’ format waarbij aan elke tafel een van de Business Partners van iPoort als tafelheer fungeert.

18.45 Afsluiting & Conclusies
19.00 Netwerkborrel

U kunt zich hier registreren.