Aan de slag met persoonlijke profilering en presentatievaardigheden op 28 november

Op vrijdag 28 november 2014 organiseert Jantine Zeeman de training

Presenteren & Profileren voor informatieprofessionals in Weesp.

Tijdens deze training krijg je inzicht in presentatievaardigheden en -technieken en welke instrumenten je kunt inzetten om jezelf en je afdeling te profileren.

Onderdelen uit de training:

  • structuur van een presentatie
  • contact maken met publiek en optimaal aansluiten
  • doel en doelgroep
  • omgaan met spanning
  • gebruik van hulpmiddelen
  • kernachtig formuleren van de centrale boodschap
  • elevator pitch
  • tips en trucs bij instructies en trainingen

Het doel van deze training is dat je na afloop in staat bent om een 
gestructureerde presentatie te houden waarbij je zelfverzekerder en meer 
ontspannen voor de groep staat. En...met plezier leert presenteren!

Doelgroep: iedereen die presentatievaardigheden wil opdoen c.q. 
verbeteren.

Persoonlijke intake
Met iedere deelnemer wordt vooraf een persoonlijk intakegesprek gevoerd 
om de opbouw van de training optimaal te laten aansluiten bij de 
persoonlijke leerwensen van de deelnemers.

Meer informatie over de training is te vinden op: www.jantinezeeman.nl