Conferentie de Bredebieb

 Openbare bibliotheken in het sociaal domein.

The Alignment House nodigt u van harte uit voor de conferentie de Bredebieb op 28 november (13:00-19:00) bij het Kontakt der Kontinenten in Soetserberg (Utrecht).  Een werkconferentie over de openbare bibliotheek in het sociaal domein, en over de meest robuuste positionering van de bibliotheek: de Bredebieb. 

We hebben voor u Rolf Hapel als key-note speaker uitgenodigd. Als directeur van Aarhus zet Rolf Hapel zich in voor het aangaan van "partnerships'' en het creëren van een ''community'' voor zijn bibliotheek. Hij deelt met ons zijn ervaringen.

De Bredebieb:
Wil de openbare bibliotheek in Nederland een solide positie behouden, dan vergt dat een herpositionering in het lokale sociale domein. Wij weten onder welke druk bibliotheken lokaal staan. Wij zien ook de waarde van de openbare bibliotheek. Nu en in de toekomst. Oude structuren en routines zullen volgens ons onvoldoende zijn om de bibliotheek solide en slagvaardig te behouden.

Met de code VIPknvi bij de aanmelding kunnen KNVI’ers met € 25,- korting naar de conferentie komen. 

Meer informatie kunt u vinden op  de BredeBieb.nl