atelier Actieve Openbaarheid: Save the date | Aankondiging, do 29 januari 2015

Actieve Openbaarheid : een open aanpak
Atelier Actieve Openbaarheid | Symposium
Donderdag 29 januari 2015 (inloop 9.15 uur); 9.45 uur – 16.00 uur
locatie: Nationaal Archief, Den Haag 

Het atelier Actieve Openbaarheid houdt een symposium met keynote sprekers en chef’s tables op donderdag 29 januari bij het Nationaal Archief in Den Haag.
Het atelier Actieve Openbaarheid en partners Archief2020 en Expertisepunt Open Overheid delen bevindingen uit het atelier en koppelen die aan initiatieven in het archiefveld en bij de overheid.
Archivarissen, recordmanagers en beleidsmakers en een ieder die interesse heeft in openbaarheid zijn van harte welkom.

Organisatie:       atelier Actieve Openbaarheid
Aanmelden:       Erika Hokke, erika@stroomin.nl
Informatie:        www.archiefateliers.nl