iPoort debat

"Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Is de informatievoorziening al geregeld?"

Programma:

15.30 Ontvangst
16.00 Welkom door Frits Bussemaker, voorzitter iPoort
16.05 Introductie debat door Aty Boers, bestuurslid BPM-Forum
16.15 Inleiding stellingen:

  • Brigitte van der Burg, Tweede Kamerlid en oa woordvoerder jeugdbeleid en Algemene Zaken (AZ)
  • Tof Thissen, Algemeen Directeur van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten)
  • Johannes van Veen, Academic Director, PBLQ

De Stellingen zijn:

  • "Voor stuur- en verantwoordingsinformatie rondom het sociaal domein is differentiatie minstens zo belangrijk als standaardisatie" gepresenteerd door KING.
  • “We moeten gemeenten vooral de ruimte geven om het wiel opnieuw uit te vinden” gepresenteerd door PBLQ.


Onder leiding van Aty Boers en Frits Bussemaker zullen een aantal stellingen besproken worden via het ‘world café’ format waarbij aan elke tafel een toonaangevende expert uit het veld als tafelheer fungeert. Deze experts zijn o.a.:

  • Rene Bal - directeur Dimpact. Dimpact is een coöperatieve vereniging van, voor en door zo’n 30 gemeenten die de. handen ineen geslagen hebben om vraagstukken rondom dienstverlening en bedrijfsvoering gezamenlijk op te pakken.
  • Dr. Marco Spruit - Universitair Docent/Onderzoeker Informatiekunde aan het departement Informatica van de Universiteit Utrecht, waar hij onder meer het mastervak Business Intelligence doceert.
  • Sander Cornelissen - Mavim
  • Henk Wesseling, bestuurlijk hoofd Taskforce BID (tbc)


17.45 Afsluiting & Conclusies
18.00 Netwerkborrel