BDA Deventer reünie lichting 1976 - 1979 oproep aanmelding

I.v.m. de plannen voor een reünie van de Bibliotheek & Documentatie Academie Deventer lichting 1976 – 1979 wordt er aan oud-studenten en docenten gevraagd zich aan te melden voor deze reünie. Ongeveer dertig oud-studenten hebben zich al gemeld of zijn getraceerd.

Intentie is de reünie te laten plaatsvinden in het najaar 2014 of anders in de eerste helft van 2015. Locatie is natuurlijk Deventer , maar de invulling van de reünie is nog volledig open. M.a.w. ideeën of suggesties zijn van harte welkom.

Ook is er het verzoek om oud-studenten die niet meer in het bibliotheek of documentatievak werkzaam zijn , maar nog wel binnen je netwerk vallen , van de reünie intenties te informeren.

Aanmelding loopt via Arthur Hooghwinkel , Stuurmankade 310 , 1019 WD Amsterdam of via de mail : wadhooghwinkel@chello.nl