Tweede Kamer neemt bibliotheekwet aan

De Tweede Kamer heeft vandaag het wetsontwerp stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg de bibliotheekwet, aangenomen. Na 
behandeling in de Eerste Kamer zal de bibliotheekwet vanaf 1 januari 2015 van 
kracht worden. De bibliotheekwet regelt de digitalisering van de openbare 
bibliotheek en zorgt voor structurele financiering daarvan door de 
Rijksoverheid. 
 
In deze wet zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare 
bibliotheek moet voldoen. Ook is de digitalisering van de openbare bibliotheken in de 
bibliotheekwet geregeld. Dit wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Naast 
deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en –coördinatie van openbare 
bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voorzieningen voor mensen 
met een leeshandicap. 
 
Vijf functies en maatschappelijke rol 
De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) vindt het belangrijk dat deze wet er 
komt. Ondanks dat er geen verplichting voor de gemeente in de wet is opgenomen om 
een bibliotheek te hebben, biedt de wet aanknopingspunten voor goede en vernieuwende 
openbare bibliotheken voor de zes miljoen gebruikers in wijken, dorpen en steden in 
Nederland. De vijf functies waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen, bieden een 
goede basis voor vernieuwing van de bibliotheek en de maatschappelijke rol die de 
bibliotheek meer en meer aan het vervullen is