Nieuwe leden voor de KNVI

De KNVI is een levendige vereniging met op dit moment ongeveer 1250 leden, variërend van bibliothecarissen, archivarissen en professionals die op andere wijze werkzaam zijn in het informatievak. De grootste overeenkomst is het feit dat we het belang van informatie in de moderne maatschappij zien en een warm hart toedragen.

freedom-307791_640.png

Evenals als vele verenigingen heeft ook de KNVI last van teruglopende ledenaantallen. Mensen en bedrijven gaan bezuinigen of besteden budgetten op andere wijze. Maar zonder leden heeft een vereniging geen bestaansrecht, dus nieuwe aanwas is nodig en zeer welkom. Als vereniging hechten we veel belang aan onze leden en zijn we ook afhankelijk van leden voor input, informatie en ondersteuning. Hoe meer leden we hebben, hoe sterker we staan als vereniging.

Binnen het bestuur van de KNVI hebben twee bestuursleden aangeboden zich bezig te houden met ledenwerving. Dit zijn Ingeborg Versprille en Martijn Hartman-Maatman. Maar uiteraard werkt ook de rest van het bestuur mee waar dat nodig mocht zijn. We doen dit o.a. door als KNVI aanwezig te zijn op relevante evenementen (recentelijk nog de KBenP dag in Scheveningen) maar ook door bijvoorbeeld actief op zoek te gaan naar leden in bestaande netwerken.

Maar uiteraard zullen er altijd manieren zijn die we vergeten of waarvan je denkt: “Jammer dat de KNVI hier niet bij is”. Laat het ons dan vooral weten, zodat we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Elke actie om nieuwe leden te krijgen is van harte welkom. Benader ons dus via mail, telefoon, Linkedin of op welke andere manier ook, we stellen het zeer op prijs.

Bron tekening: http://pixabay.com/nl/vrijheid-springen-reach-silhouetten-307791/