Internationale zaken en kansen: FOBID ochtend 12 september KB Den Haag

Collega's,
Waarom internationaal? Zoek je kansen om meer kennis uit te wisselen? Weet je de weg in het internationale veld?
Hoe werkt de Nederlandse belangenbehartiging en wil je zelf invloed uitoefenen? Dat zijn onderwerpen die aan de orde komen op de FOBID ochtend Internationaal.
Op vrijdag 12 september 2014 organiseert FOBID International Office een bijeenkomst onder de titel: Waarom internationaal? Over belangenbehartiging en kennisuitwisseling.
in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, 10.15-12.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur, lunch na afloop.)
Wil je erbij zijn? Op de FOBID site staat het hele programma: www.fobid.nl/internationaal<http://www.fobid.nl/internationaal>
Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld je svp aan voor 8 september 2014 bij koren@fobid.nl