KNVI structuur ter discussie: lees het concept-rapport

De leden van de werkgroep hebben in het voorjaar een mooi traject met elkaar gelopen. We hebben het gehad over de het ‘why’ van de KNVI, over thema’s, over de manier van organiseren en hoe je als vereniging aansprekend kunt zijn voor nieuwe generaties. De voorstellen zijn op de laatste bestuursvergadering in het bestuur besproken.

Het bestuur gaat nu over de voorstellen in gesprek met afdelingen, met de actieve mensen in de vereniging en het ontwerp zal ook op de komende ALV van 18 december op de agenda staan. Lees onderstaand het concept-rapport en discussieer mee: je input is van harte welkom.