Gezocht: Vormgever KNVI

De KNVI heeft zich de afgelopen jaren het voorrecht gehad om te kunnen beschikken over een zeer betrokken en professionele vrijwilliger die onze websites en andere publicaties heeft vormgegeven: Jeroen Minnema. Helaas heeft Jeroen aangegeven zich nu met andere zaken bezig te willen houden. Het bestuur respecteert het besluit dat Jeroen heeft genomen en wil hem ook via deze weg heel hartelijk danken voor zijn inzet en de prachtige producten die hij voor de KNVI heeft gemaakt.

De uitdaging ligt nu bij jullie: wie voelt zich geroepen om Jeroen op te volgen? We zijn op zoek naar iemand die als vrijwilliger (semi-)professioneel vormgever de KNVI wil helpen bij onze vormgeving. 

Het gaat uiteraard om de website, maar daarnaast ook de pagina in IP, ons jaarverslag, flyers die we uitgeven, de ppt voor het congres etc. 

De KNVI wil de huidige vormgeving niet loslaten. Gelukkig heeft Jeroen het gebruiksrecht aan de KNVI geschonken en heeft hij een document opgesteld met richtlijnen gebruik en huisstijl.

Als je belangstelling hebt schrijf dan een mailtje aan voorzitter@knvi.net liefst met een kort cv (of linkedin) en verwijzing naar werk dat je hebt gedaan in het verleden.