Masterclass Big Data voor beleidsmakers

KNVI leden krijgen 20% korting op cursus prijs! 

De publieke sector is de grootste producent en consument van Big Data. Naar verwachting zal Big Data zowel nieuwe inzichten als vele besparingen kunnen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn o.a. het Amerikaanse ministerie van Landbouw die voedselbon fraude met 60% vermindert; gezondheidszorggegevens die ervoor hebben gezorgd dat ziekten snel kunnen worden opgespoord patiënten effectiever behandeld kunnen worden; en het omleiden en daarmee verbeteren van politiepatrouille-routes dankzij geografisch coderen van criminaliteitsgegevens en sociale media analyses. Naar onderzoek van de Nationale Denktank kan Big Data 'de Nederlandse maatschappij miljarden opleveren, oplopend tot € 45 miljard.' (Financieel Dagblad, 14 Oktober). Digital Delta uit Nederland streeft ernaar om maar liefst 15% van de jaarlijkse Nederlandse waterbeheer begroting te besparen door gebruik te maken van Big Data analyses van meer dan 100 waterbeheerprojecten.

Tijdens deze tweedaagse Master Class zullen verschillende Big Data aspecten binnen de publieke sector worden behandeld en bestudeerd. Deelnemers zullen zich, o.a. door middel van case studies en discussies met Big Data professionals, verdiepen in het gebruik van Big Data voor oplossingen in de publieke sector.

Er is geen voorkennis vereist van Big Data, Data Science of Computer Sciences. Deelnemers zullen binnen de Master Class echter wel meer voordeel hebben indien zij over voorkennis beschikken van bestaande gegevens van hun organisatie of potentiële toegang hebben tot deze gegevens.

Docenten van de Big Data Master Class zijn vooraanstaande computerweterschappers van het Leiden Centre of Data Science en het Leiden Institute of Advanced Computer Sciences, en experts in data analyse, consultancy en business intelligence binnen de publieke sector.
De Master Class wordt aangeboden door het Leiden Centre of Data Science, het Centre for Professional Learning en het Centre for Innovation.

Let op: de voertaal van het gehele programma is Engels.

Meer info vind je hier