KNVI Juryrapport ‘Blijf in Beweging’ actie; mogelijk gemaakt door St. GO Fonds

‘Blijf in Beweging’ is een initiatief van de KNVI (Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals) om haar leden te helpen hun talenten verder te ontwikkelen. ‘Blijf in Beweging’ wordt gesponsord  door de Stichting GO Fonds. Aan de KNVI leden is gevraagd met voorstellen te komen waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen als informatieprofessional. Aan twee inzenders is gevraagd hun voorstel mondeling toe te lichten aan de juryleden Paul Baak (KNVI) en Rob Klaverstijn (GO Fonds). Dit heeft plaatsgevonden op 15 december 2014.

Het voorstel van Tessa Pronk, werkzaam bij de bibliotheek van de Universiteit Utrecht, is in de ogen van de jury het meest kansrijk en uitvoerbaar. Het behelst het verder exploreren van tekst mining oplossingen binnen de bibliotheek van de universiteit Utrecht. Hoewel tekst mining, het met digitale technieken analyseren van (wetenschappelijke) informatie uit enorme aantallen  publicaties, op zich niet nieuw is, staat het in Nederland nog relatief in de kinderschoenen. De jury heeft Tessa  gevraagd een Plan van aanpak te maken om het voorstel verder uit te werken en te realiseren. Hiervoor is een bedrag van maximaal 2500 € door GO Fonds beschikbaar gesteld.