TU Delft Library nu officieel live met OCLC WorldShare Management Services

Derde Nederlandse universiteit nu officieel over op bibliotheekbeheer in de cloud

Delft University of Technology (TU Delft) is medio augustus volledig overgegaan op WorldShare Management Services (WMS) voor zijn bibliotheekbeheer. De TU Delft is de oudste technische universiteit van Nederland. Onlangs werd bekend dat TU Delft dit jaar op de wereldwijde QS Ranking stijgt van de 86e naar de 64e plaats. Op de nationale ranglijst is de TU Delft van positie 4 naar 2 gestegen. De universiteitsbibliotheek is de derde in Nederland die deze overstap op WMS maakt, na Tilburg University en de Theologische Universiteit Kampen.

Met WorldShare Management Services krijgt de TU Delft Library een uitgebreide en efficiënte werkomgeving voor het beheer in de cloud van zijn digitale en fysieke publicaties, inclusief het beheer van toegangslicenties op e-journals en e-books. De mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van publicaties aan eindgebruikers worden eveneens verbeterd, doordat de bibliotheek WorldCat Discovery Services gebruikt als de nieuwe zoekomgeving voor studenten en onderzoekers van de TU Delft. Op 6 juli jl. vond de soft launch van het WMS-pakket plaats. Het bibliotheekpersoneel heeft de 1,5 maand daarna gebruikt om zich beter bekend te maken met de nieuwe omgeving en de applicaties van het WMS-pakket.

"We zijn erg blij met de voortvarende implementatie van ons nieuwe library management systeem op basis van OCLC’s WMS en WorldCat Discovery. Medewerkers van OCLC, TU Delft ICT en Library hebben heel hard gewerkt aan een ambitieus implementatietraject en dat volledig binnen alle gestelde doelen weten te realiseren," aldus Wilma van Wezenbeek, Directeur van de TU Delft Library. "Met veel energie, creativiteit en durf is een succesvolle soft launch begin juli en een hard launch medio augustus mogelijk gemaakt. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor de bibliotheek van de toekomst, voor TU Delft maar ook voor het (inter)nationale bibliotheeknetwerk."

"Samen met de TU Delft hebben we een belangrijke stap gezet voor onze overeenkomst met het samenwerkingsverband UKB," aldus Eric van Lubeek, Vice-President en Managing Director van OCLC EMEA en APAC. "We zijn erg blij dat deze internationaal erkende technische universiteit nu live werkt op het WorldShare Platform. Hieruit blijkt de innovatieve geest van de TU Delft en bevestigen zij hun status als early adopters. Bibliotheken die met WorldShare Management Services werken, betreden de nieuwe wereld van bibliotheeksamenwerking in de cloud. Hieruit ontstaan netwerkeffecten waar alle deelnemende bibliotheken in toenemende mate van kunnen profiteren."