Het NVBA presenteert: “FUTUREPROOF”

Na vandaag staat donderdag 5 november 2015 rood omcirkeld in uw agenda met een uitroepteken. Die dag zal het NVBA samen met VADA Archieven, DE REE Archiefsystemen en de Universiteit Twente u meenemen naar de toekomst. Aan het einde van de dag mag u zelf bepalen of u en uw organisatie “Futureproof” zijn.

FUTUREPROOF
Donderdag 5 november 2015
Van 10.00 tot 17.00
Universiteit Twente in Enschede

Deze unieke dag staat voor de verandering open voor zowel leden als niet-leden van het NVBA. Maar we willen u vragen om snel te reageren en duidelijk te zijn in uw keuzes omdat er voor deze unieke dag slechts 55 plaatsen beschikbaar zijn!

Leden van het NVBA hebben bij de inschrijving een streepje voor. Uiteraard kunt u ook nog lid worden om u te verzekeren van een plek.

10.00    Inloop / ontvangst

10.15    We starten om 10.15 uur met de Algemene Ledenvergadering van het NVBA. Alle leden zijn van harte welkom om aan te schuiven om samen met het bestuur de laatste stand van zaken rond en over onze vereniging door te nemen.
N.B.: De stukken voor de ALV zijn nog in voorbereiding en worden u na aanmelding ruim van tevoren per mail toegezonden.

11.15    Unieke samenwerking tussen drie partijen: 'Historisch erfgoed uitbesteden' door Joost Hekman (VADA) en Yvonne Claessen (DE REE Archiefsystemen)

11.45    'Het e-depot een duurzaam warehouse, een motor voor bedrijfsvoering, compliance, informatie en hergebruik van open en big data'
door Ferdinand Ector van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Dr. Ferdinand Ector, streekarchivaris en lid van het DT van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, is verantwoordelijk voor het regionale programma Duurzaam Digitaal Beheersysteem, waarin 20 gemeenten en het regionaal historisch centrum werken aan de inrichting van een duurzaam systeem voor het beheer van data en digitale archiefdocumenten.

12.30    Lunch

13.30    Presentatie over MESA+ Nanolab en toepassingen door Gerard Roelofs, hoofd Nanolab.
Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootteorde van nanometers (afkorting nm, een miljardste van een meter). Heel erg klein dus en dat vergt precisiewerk! MESA+ is één van 's werelds grootste nanotechnologie onderzoeksinstituten. Het is het grootste onderzoeksinstituut op dit gebied in Nederland. Ruim 500 onderzoekers werken samen aan cutting edge-onderzoek op het hoogste niveau.

14.00    Rondleiding langs het MESA+ Nanolab (in groepen van ongeveer 10 à 15 personen).
Mesa+ beschikt over een geavanceerd NanoLab met een vloeroppervlak van 1250 vierkante meter! Het gebouw zelf is volledig trillingsvrij, gezien het feit dat de meest lichte trilling - bijvoorbeeld veroorzaakt door een langsrijdende auto – nano-producten kunnen beschadigen. De onderzoekers dragen witte pakken, handschoenen, mutsen en maskers in het laboratorium. Dit is niet omdat de nanomaterialen waarmee ze werken gevaarlijk zijn, maar om te voorkomen dat huidschilfers of haren het productieproces van de nanostructuren beschadigen.

14.30    Presentatie door dr. A.J.A.M. (Alexander) van Deursen over het gebruik en de (sociale) effecten van Nieuwe Media.

16.00    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel (tot ca. 17.00 uur).

Inschrijven
Schrijf nu in voor deze dag! Stuur een mail naar pr@nvba-info.nl met daarin:
- uw naam
- uw organisatie
- wel / geen lid van het NVBA
- indien u NVBA-lid bent: wel / geen deelname aan de ALV om 10.15 (i.v.m. toezenden stukken en catering)
- indien u bent uitgenodigd door één van de partners: uitgenodigd door De Ree / VADA.

Een paar spelregels t.a.v. de inschrijvingen:

Wij houden de volgorde van inschrijving bij.
NVBA-leden genieten voorrang bij inschrijving.
Bij 55 aanmeldingen is dit evenement vol en komt u op een wachtlijst.

Het programma is onder voorbehoud en kan nog wijzigen. Komt u regelmatig terug voor de laatste info!

Met vriendelijke groet en graag tot 5 november,

mede namens de partners VADA Archieven, De Ree Archiefsystemen en de Universiteit TwenteHet bestuur van het NVBA