Uitnodiging: FOBID INFORMATIEOCHTEND

Op 24 april 2015 organiseert  FOBID International Office een (tweede) informatieochtend in de reeks  met het thema: 

Over internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling

In toenemende mate hebben bibliotheken te maken met internationale zaken. Het kan gaan om Europese regelgeving, onderhandelingen over auteursrechtverdragen, handelsakkoorden, en ook over Europese projectsubsidies, vakontwikkeling, internationale standaarden, en buitenlands bezoek. Tweede Kamerleden en Europarlementariërs besluiten ook over Europese zaken.
Hoe proberen bibliotheekorganisaties hun belangen internationaal te verdedigen en welke rol spelen Nederlandse collega’s en organisaties daarin? 
Het Nederlandse bibliotheekwerk heeft een goede naam, maar klopt dat wel in internationaal perspectief? Wat biedt internationale kennisuitwisseling voor Nederlandse bibliotheken?
Hoe werkt die internationale kennisinnovatie, hoe kun je ervan profiteren?
Deze informatieochtend  geeft een update over bovenstaande vragen aan de hand van actuele overzichten en ervaringen, en biedt gelegenheid tot meer internationale betrokkenheid en invloed, kennis over kansen etc.

Doelgroep 
De bijeenkomst is bedoeld voor directies, leidinggevenden van alle typen bibliotheken die meer willen weten, mogelijk ook betrokken willen zijn bij de internationale belangenbehartiging en uitwisseling. Daarnaast is ieder welkom die geïnteresseerd is in internationaal bibliotheekwerk en kennisinnovatie.

Aanmelden
De informatieochtend is kosteloos, aanmelden kan door het sturen van een email naar: info@fobid.nl  voor 20 april 2015. U ontvangt een bevestiging. Bij niet-afmelding na 19 april, zijn we genoodzaakt €50 euro in rekening te brengen.

FOBID INFORMATIEOCHTEND 2 
24 april 2015 
Koninklijke Bibliotheek, Zaal B 
Prins-Willem-Alexanderhof 5, Den Haag

PROGRAMMA INTERNATIONAL MATTERS

Over internationale belangenbehartiging en kennisuitwisseling

09.30 uur: inloop met koffie

10.00 uur: Welkom
Intro: Nederlands bibliotheekwerk in internationale context
Marian Koren, FOBID International Office

10.10 uur: Europese zaken: wat speelt er voor bibliotheken?
        
Monitoring en besluitvorming in de Tweede Kamer bij Europese Zaken
Julie d’Hondt, Adviseur Europese Zaken bij de Tweede Kamer

Waarover maken we ons druk -  auteursrecht in internationaal verband
Annemarie Beunen, auteursrechtjurist (KB/FOBID Juridische Commissie en EBLIDA, Expert Group on Information Law) 

Europese zaken, de agenda van LIBER
Matthijs van Otegem, bestuurslid LIBER
    
11.10 uur: Vragenrondje

11.20 uur: Koffiepauze

11.40 uur:
Internationale kennisuitwisseling, aanpak bij de buren Guido Jansen, Hoofd    
Internationale Samenwerking bij Deutsches Bibliotheksverband (DBV), Berlijn

Think globally and act locally; relatie tussen IFLA en lokaal bibliotheekwerk
Ingrid Bon, IFLA Bestuur, senior consultant Rijnbrinkgroep

12.20 uur: Discussieronde Internationaal werk
Mogelijkheden tot betrokkenheid
Nederlandse vertegenwoordigers in het werk van IFLA, EBLIDA, LIBER en elders
        
Fondsen en vindingrijkheid:
Voor wat hoort wat, of: inspiratie en beleving is onbetaalbare, noodzakelijke            
investering in kennis- en vakontwikkeling: 
Ervaringen van Marjolein Oomes, onderzoeker KB
        
12.45 uur Afronding met lunch:

13.15 uur:
(Eventueel rondleiding KB, indien tenminste 8 personen zich hiervoor opgeven. Eventueel nazit: wat   
moet ik weten als ik naar internationaal event ga?)