Internationale Conferentie ‘The School Library Rocks’ op 28 juni-2 juli

Voor het eerst doet de jaarlijkse internationale IASL-conferentie Nederland aan. In Maastricht vindt van 28 juni-2 juli de 5-daagse conferentie ‘The School Library Rocks’ plaats. http://iasl2015.org

Bezoekers kunnen kennis nemen van recent wetenschappelijk onderzoek binnen het vakgebied ‘onderwijs + bibliotheek’. Ook kunnen kennis nemen van praktijkverhalen en -ervaringen van collega’s uit de hele wereld en kennismaken met de internationale bibliotheekpraktijk in het onderwijs.

Het programma omvat maar liefst 150 sessies, waaronder Research papers, Professional papers,  Workshops, Posters; 5 Keynotes, Professional Meetings, een aantal zogenaamde ‘social events’ waaronder het galadiner met de beroemde ‘IASL Auction’, bezoeken aan scholen en bibliotheken en een interessante informatiemarkt met deelnemers uit binnen- en buitenland.

De conferentie is bedoeld voor allen die werken in of voor het onderwijs, van basisonderwijs tot hoger onderwijs, als mediathecaris, informatiespecialist, mediacoach, IT-specialist, docent-bibliothecaris. En natuurlijk ook voor allen die interesse hebben in dit vakgebied en zich willen laten bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen.

Er zijn diverse mogelijkheden om deel te nemen:

Voor de 5-daagse conferentie inclusief gratis toegang tot de pre- of post-conference workshop op resp. 26 juni of 3 juli op de campus van de OU in Heerlen kunt u registreren via http://iasl2015.org/registration/. De kosten bedragen Euro 545. Vermeld bij ‘organisatie’ KNVI-lid; u ondersteunt daarmee de KNVI!

Registratie voor één of meerdere dagen: http://iasl2015.org/separate-conference-days
Registratie voor de Online Conference: http://iasl2015.org/online-conference/

Er is ook een combinatie mogelijk van registratie voor één of meerdere dagen en de Online Conferentie. Check de website voor meer informatie.

Heeft u vragen over de conferentie, mail dan naar iasl2015@meles.nl