EIM Zomerevent 2015, donderdag 25 juni Kurhaus Scheveningen

Innovatie door inspiratie en interactie voor senior en young professionals (status 30 april 2015) programma onder voorbehoud

3x UNIEK:

UNIEK: stuur topsprekers aan met de Event-App van Ngi-NGN!
UNIEK: neem kosteloos een young professional mee!
UNIEK: negen vakverenigingen betrokken!

INHOUD SESSIES EN WORKSHOPS

08.30 – 9.30    ONTVANGST, koffie en meetings bij de Meeting Points in de Pronk Foyer

09.30 – 10.10     VUURWERK: 
Digital Disruption: wat betekent dat voor ons?
Farid Tabarki

Digitale Radicale Disruptie. We zitten midden in een faseovergang: oude, rigide structuren maken plaats voor dynamiek waarin burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven flexibele verbanden aangaan en weer verbreken. De tijd van de piramides met een duidelijke hiërarchie is voorbij. Door radicale decentralisatie organiseren kleine verbanden steeds meer zelf; radicale transparantie zorgt openheid van zaken.


10.10 – 10.40     OVERHEIDSWERK: 
Hoe zit het nou écht bij de Digitale Overheid?
Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid

Het harmoniseren en verder ontwikkelen van de generieke digitale infrastructuur van de Overheid is een megaprogramma. Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid neemt ons mee:
Hoe zit het echt: wat zijn de grootste knelpunten in de digitale infrastructuur van de Overheid?
Hoe gaan we dit tackelen?
Hoe kunnen we de digitale dienstverlening aantrekkelijker maken?


10.40 – 11.20     BURGERWERK:
Mijnoverheid, Overheid.nl, Digitale Berichtenbox: op naar de 10 miljoen!
Bertjan Marree, Wouter Welling, Logius 

Bertjan (senior) en Wouter (junior) werken samen aan wat Bas Eenhoorn noemt: 'het onontdekte pareltje van de GDI' (Generieke Digitale Infrastructuur). Er zijn nu 1,5 miljoen abonnees op de Electronische Berichtenbox van de overheid. Eind van dit jaar moeten dat er 5 à 10 miljoen zijn.
Wat komt daarbij kijken?


11.20 – 11.50     VERENIGINGSWERK:
Marcel Aldewereld daagt bestuursleden van de vakverenigingen uit:
Michel Wesseling (?), KNVI (informatieprofessionals)

Casper van den Wall Bake (?), Maarten Emons (?), Ngi-NGN (ICT-professionals en –managers)
Roberto Nagel (?), Xplor (documentprofessionals)
Hannie Kool (een ander), KVAN (archivarissen en anderen werkzaam in het archiefwezen)
Willem Sloep. Vereniging RMC (EIM-professionals van aanbod- en vraagzijde)
Gert Zwagerman, SOD (kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement)
Cees Fluyt (?), NVBA (Vereniging van en voor personen die werkzaam zijn in het beheer van bedrijfseigen informatie)
Suzanne Bakker, VOGIN (Nederlandse Vereniging van Gebruikers van Interactieve Informatiesystemen)
Ruud Ravenhorst (?), Cascadis (beroepsvereniging van webprofessionals in de publieke sector)


11.50 – 12.30    BEDRIJFSWERK:
‘Outside In’ bij Landal GreenParks, Eneco, Agis en Menzis
Roberto Nagel m-edp, bestuurslid Xplor Nederland

De volgende uitspraak hebt u zeker al vaker gehoord: “De marketingmanager heeft binnenkort een groter ICT-budget dan de ICT-manager.” Daarmee wordt bedoeld dat er significante investeringen in software en services gepland staan om marketing te ondersteunen bij het halen van hun doelstellingen. Aan de ene kant is deze ontwikkeling te danken aan de functionele volwassenheid die de softwareoplossingen voor Marketing Automation heeft bereikt; aan de andere kant is de focus van marketing aan het verschuiven van ‘klant winnen’ naar ‘klant behouden’. Om dit doel te bereiken gaat de marketingmanager op zoek naar nieuwe tactische middelen: flexibele softwareoplossingen die ons beeld van klantenservice, productiviteit en winstgevendheid veranderen. Nieuwe stakeholders uit de business bepalen de IT-investeringen en dwingen business- en IT-architecten om hun bestaande infrastructuur voor informatiebeheer te herzien en te transformeren. 

  • Zijn er concepten die je helpen om uit de spagaat van stabiliteit vs. constante vernieuwing te komen?
  • Hoe identificeer je business-relevante informatie in je communicatie (websites, social media, sentiment, voorkeuren, klikgedrag etc.) om ze op te slaan en te verwerken?
  • Hoe bepaal je de juiste context (inhoud, tijdstip, kanaal) om ervoor te zorgen dat uitgaande informatie relevant is voor de ontvanger?

De presentatie wordt aangevuld met highlights uit de strategische bijeenkomsten van Xplor Nederland met praktijkcases van o.a. Landal, Eneco, Agis en Menzis.


12.30 – 13.30    LUNCH, meetings bij de Meeting Points 
en uitreiking KNVI-PRISSMA-Informatieprofessional award, 
de jaarlijkse prijs voor de persoon of het team met het idee dat het meest voldoet aan de volgende P-R-I-S-S-M-A punten:

  • Prikkelende Presentatie
  • Resultaatgerichtheid en Realisatie
  • Informatie
  • Spraakmakend
  • Shocking
  • Mooi en maatschappelijk relevant
  • Ambitieus

13.30 – 14.15     Goldbeckzaal
Volatiliteit als enige zekerheid: strategievorming in FrieslandCampina
Erik Elgersma, Friesland Campina

Op 1 april  2015 mochten na 31 jaar melkveehouders in de EU weer vrij van melk-quota hun melkveehouderij leiden. 19,000 van hen zijn via hun zuivelcoöperatie* FrieslandCampina eigenaar van de gelijknamige zuivelonderneming FrieslandCampina NV; hún onderneming die de melk van hun boerderijen op markten over de hele wereld tot waarde brengt. 
Het verdwijnen van overheidsinvloed heeft zuivelmarkten wereldwijd volatiel en onvoorspelbaar gemaakt. FrieslandCampina ziet dat als kans. Marktsignalen beter en sneller duiden dan de concurrentie is in een volatiele markt een factor waarmee FrieslandCampina het verschil wil maken. Hiertoe is een informatie-infrastructuur ontwikkeld die zwakke kwalitatieve en kwantitatieve marktsignalen tijdig herkent en analyses faciliteert. De analyses voeden strategievorming; strategie leidt executie; executie leidt tot de feedback die tot nog betere keuzes moet leiden. De spreker licht in zijn voordracht toe hoe markt-informatie-management via signalering, strategie, executie en continue verbetering in volatiele tijden bijdraagt aan succes.


14.30 – 15.15    Goldbeckzaal
informatie volgt
aangeboden door Greenvalley

13.30 – 14.15    Koos Speenhoffzaal
Gemeente Helmond: van postkamer naar Digitaal Ontvangst Portaal
aangeboden door BMConsultants
Jos Poels (Quarant BV)

Hoe zorg je er als organisatie voor dat alle informatie ook in uw DMS/EIM terecht komt en eenvoudig is terug te vinden? 
De praktijk is vaak dat informatie via allerlei kanalen uw organisatie binnen komt en u er geen grip meer op heeft.  Er is maar een manier om binnenkomende informatie goed te kanaliseren. De oplossing is dat alle informatie, of het nu post, email, social media berichten of iets anders is, bij binnenkomst wordt gedigitaliseerd en van meta data wordt voorzien. Liefst via een Digitaal Ontvangst Portaal (Digitale postkamer) waarmee op uniforme wijze alle informatie van meta data wordt voorzien voordat deze in het EIM wordt opgeslagen en/of in een workflow wordt geplaatst. 
De Gemeente Helmond implementeerde binnen haar werkprocessen intelligent scannen met behulp van Kofax software als eerste stap op weg naar een volledige digitale postkamer. 


14.30 – 15.15    Koos Speenhoffzaal
Provincie Noord-Brabant klaar voor een ambitieuze toekomst
aangeboden door Hoofdsponsor BCT
Coos Arensman, programma manager ICT&Informatiemanagement
Harry Post, Informatieadviseur

Brabant staat voor haar zaak. Van opgave naar data naar content. 
Het werkveld en de uitdagingen van de Provincie Noord-Brabant zijn in korte tijd aanzienlijk veranderd. De informatiedynamiek en -dichtheid neemt alsmaar toe. De ambities van de provincie met daarin nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers hebben een grote impact op de organisatie. Het optimaal faciliteren van deze nieuwe organisatie met de juiste ICT-middelen staat centraal in de samenwerking tussen de provincie en BCT. De samenwerking begon al in 2008, maar is nog hechter geworden met de invoering van zaakgericht werken als stevige basis voor de digitale informatierevolutie. Ze realiseert op deze manier een efficiënte, transparante en innovatieve organisatie. Het doel van de provincie is compleetheid: alle processen en alle informatie op het juiste moment ter beschikking, zodat alle medewerkers professioneel kunnen handelen en focus hebben op hun eigen werk. In de presentatie wordt de verbinding gelegd tussen zaakgericht werken, de ambitie van Brabant en waarom de medewerker daarin centraal gesteld moeten worden. 

13.30 – 14.15 Cor Ruijszaal
Informatiehuishouding rondom omnichannel klantcommunicatie
Roberto Nagel m-edp, bestuurslid Xplor Nederland en solutions manager bij Document Dialog
Je komt steeds vaker de term ‘omnichannel’ tegen. Maar waar denk je aan, als je omnichannel hoort? Is omnichannel de overtreffende trap van multichannel? Of gaat het gewoon om nog meer communicatiekanalen? Steeds meer organisaties bieden hun klanten de mogelijkheid om via verschillende kanalen te communiceren waarbij de systemen vooral zijn ingericht om te zorgen voor een optimale beleving per communicatiekanaal. In het beste geval wordt er per interactie een record in een CRM-systeem aangemaakt en wordt de inhoud in een content management-systeem opgeslagen. Maar hoe zit het met een klantinteractie die via het ene kanaal begint en vervolgens via een ander kanaal wordt aangevuld? Denk bijvoorbeeld aan een Twitter-berichtje met “@klantservice - sorry, ik was net vergeten bij de bestelling aan te geven…”. De klant gaat er vanuit dat je hem herkent en dat je zijn aanvulling kunt verwerken, bijvoorbeeld door de ontvangst van zijn berichtje te bevestigen, zijn bestelling aan te passen en een nieuw besteloverzicht te sturen. Omnichannel klantcommunicatie heeft dus vooral met je informatiehuishouding te maken. Laat je meenemen naar de wereld van omnichannel klantcommunicatie: doelstelling, positionering, voorbeelden, voorwaarden, architectuur en invulling. 

14.30 – 15.15    Cor Ruijszaal
Informatie volgt
aangeboden door Ngi-NGN

15.15 – 15.45    KOFFIE en meetings bij de Meeting Points

15.45 – 16.15    Ronde ‘VISIE’ met Jort Kelder en
Fiona Atighi, Min BZK
Eric de Muinck Keizer, Directeur Google
Peter Jacobs, CIO ING
Hans van der Stelt, Directeur bureau NCDO
Farid Tabarki, keynote

16.15 – 16.45    Ronde ‘AANBOD’ met Jort Kelder en
Dimitri Palmen, BCT
Bas Rookhuijzen, Google
Greenvalley
Bertjan Marree, Logius
Roberto Palmen, Xplor

16.45 – 17.15    Ronde ‘KLANTKANT’ met Jort Kelder en
Frits van Schagen, oud gemeentesectretaris Zutphen
Philip van der Most, Rabobank
Fiona Atighi, Min BZK
Henk Burgerink, Provincie Zuid-Holland
Erik Elgersma, Friesland Campina

17.15 BORREL en meetings bij Meeting Points in de Pronk Foyer

Zie a.u.b. hier het programmaoverzicht (wijzigingen voorbehouden)