SAE: Uitnodiging Shared Authority: tussen droom en daad

Op 28 mei organiseert de SAE een symposium met als thema “shared authority”, waarmee het project “Expeditie Wikipedia” wordt afgesloten. Voor dit project openden een aantal universiteitsmusea, universiteitsbibliotheken en het Tropenmuseum gedurende een jaar de deuren voor een Wikipedian in Residence.  

Tijdens het symposium worden de projectresultaten gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op de betekenis en consequentie van publieksparticipatie in de erfgoedsector. Hoe ver gaat de participatie, en wat levert het op?

Datum: 28 mei 2015

Plaats: De Winkel van Sinkel, Oudegracht 158, Utrecht

Aanvang: 12.30 uur, inloop vanaf 11.45 uur

Toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht via www.academischerfgoed.nl/aanmelden 

Programma

Dagvoorzitter: Riemer Knoop, Lector cultureel erfgoed, Reinwardt Academie
11.45 - 12.30 uur - Inloop met broodjes
12.30 - 14.30 uur - Expeditie Wikipedia: de community aan het roer?
In dit onderdeel worden een aantal activiteiten belicht die zijn voortgekomen uit het project Expeditie Wikipedia, waarin de Wikipedia community, met behulp van de Wikipedian in Residence een belangrijke rol speelde.

Expeditie Wikipedia - een terugblik
Frank Meijer, projectleider SAE
Sandra Fauconnier, Wikipedian in Residence, projectleider Wikimedia Nederland
Wikipedia erfgoedcolleges
Hendrik Henrichs, universitair docent (publieks)geschiedenis, Universiteit Utrecht 
Annemieke Klijn, Lecturer/Assistant Professor, Faculty of Arts and Social Sciences Maastricht University

Expedities op de kaart
Han Heijmans, Manager Library Operations, TU Delft Library  
De TU Delft ontwikkelde voor het project een applicatie waarmee de content van Wikipedia op een visueel aantrekkelijke manier kan worden gepresenteerd. 

14.30 - 15.00 Pauze 

15.00 - 17.15  Zijn er grenzen aan participatie?
Wat gebeurt er eigenlijk als je een externe partij binnen de muren van je instelling toelaat? Hoe ver gaat de participatie en wat levert het op?

De implicaties van ‘Shared Authority’
Hendrik Henrichs, universitair docent (publieks)geschiedenis, Universiteit Utrecht 
Paul Knevel, universitair docent (publieks)geschiedenis, Universiteit van Amsterdam
Casus: het Tropenmuseum en curator in residence Jasper Krabbé
Daan van Dartel, conservator populaire cultuur en mode, Nationaal Museum van Wereldculturen
Casus: Modemuze - tussen musea en vrijwilligers
Mila Ernst, CultuurGoed, projectleider van www.Modemuze.nl. 

17.15 - 18.00 Borrel

Met dank aan: 
Stichting Doen, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Reinwardt Academie.

Vier leden van de wetenschappelijke staf van de Siboga expeditie, 16 september 1899. V.l.n.r. H.F. Nierstrasz, J.W. Huysmans, Prof. Max Weber en Dr. J. Versluys. Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, Wikimedia Commons. 

Vier leden van de wetenschappelijke staf van de Siboga expeditie, 16 september 1899. V.l.n.r. H.F. Nierstrasz, J.W. Huysmans, Prof. Max Weber en Dr. J. Versluys. Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam, Wikimedia Commons.