VICTORINES 2015

Win € 2000 met je publicatie, € 1500 met een innovatief initiatief of € 1000 met je scriptie. Doe zelf mee of draag kandidaten voor: uiterlijk 15 september 2015. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI congres op 12 november 2015.

Jaarlijks looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI de Victorines uit. De prijzen zijn bedoeld om publicaties en vernieuwing in het informatievak te stimuleren.

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom  open access, linked (open) data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, leesgehandicapten of ouderen.

Drie Victorines
Er zijn drie prijzen beschikbaar:

  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en de Victorine van Schaick Penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).

Inzendingen en inlichtingen:
Stuur je inzending uiterlijk 15 september 2015 in. 

Je inzending moet na 31 december 2013 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master's theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2013 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.

De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Seher.Hazinedar@kb.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je  op dit e-mailadres terecht.