Aanmelden voor de KNVI-JI bijeenkomst bij het IBFD kan nog!

KNVI-JI bijeenkomst bij het IBFD - met aansluitend netwerkborrel/boottocht door de grachten van Amsterdam op een klassieke tjalk – 16 juni Amsterdam. Het IBFD (International Bureau of Fiscal Documentation) is een informatie- en expertisecentrum in, en autoriteit op het gebied van internationaal- en grensoverschrijdend belastingrecht. Het IBFD organiseert trainingen en congressen, is uitgever en consultancy adviesbureau. De bibliotheek van het centrum heeft de grootste collectie publicaties op het gebied van internationaal belastingrecht en faciliteert o.a. het IBFD Tax Research Platform.

Het programma:
13.00-13.30 Ontvangst 

13.30-14.15 Lezing door Marnix Schellekens over actualiteiten uit het Nederlandse belastingrecht met enkele internationale aspecten (bijv. de zgn. Ierlandconstructie van de NS).

14.45-15.15 Pauze 

15.15-16.00 Informatieoverdracht binnen het IBFD

16.00-17.30 Boottocht met netwerkborrel door de Amsterdamse grachten op de klassieke tjalk de Hoop op Behoud

Het IBFD is zeer goed te bereiken vanaf CS Amsterdam (tram 26, 3 haltes), parkeren kan in vlakbij gelegen parkeergarage Brazilië (eerste 1,5 uur gratis). 
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar p.braak@uva.nl. We rekenen op een grote opkomst! De deelname is gratis. 

Namens het JI-bestuur,
Pascal Braak (secretaris)