Jantine Zeeman: training Presenteren en Profileren 31 oktober 2015

Tijdens deze training krijg je inzicht in presentatievaardigheden en
-technieken en welke instrumenten je kunt inzetten om jezelf en je
afdeling te profileren.

Onderdelen uit de training:
- structuur van een presentatie
- contact maken met publiek en optimaal aansluiten
- doel en doelgroep
- groepsdynamiek
- omgaan met spanning
- gebruik van hulpmiddelen
- kernachtig formuleren van de centrale boodschap
- tips en trucs bij instructies en trainingen

Het is een energieke en actieve training waarin theorie en oefeningen
worden afgewisseld

Het doel van deze training is dat je na afloop in staat bent om een
gestructureerde presentatie te houden waarbij je zelfverzekerder en meer
ontspannen voor de groep staat. En...met plezier en impact leert
presenteren!

Persoonlijke intake
Met iedere deelnemer voer ik vooraf een persoonlijk intakegesprek om de
opbouw van de training optimaal te laten aansluiten bij jouw
persoonlijke leerwensen.

De training vindt plaats in Weesp, direct tegenover het station.

Meer informatie over de training is te vinden op: www.jantinezeeman.nl