PERSBERICHT NVBA; mini conferentie Nieuwe Normenkaders voor Bedrijfsinformatie


Den Haag, 8 januari 2016

Kick off van het project Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie
Woerden, 3 februari 2016, 13:30-17:00 uur

Ter gelegenheid van de start van het project Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie organiseren de NVBA en programma Archief 2020 een mini-conferentie over nieuwe en/of vernieuwde normenkaders voor bedrijfsinformatie.

Chido Houbraken (redacteur DUTO) opent de bijeenkomst met een inleiding over DUTO, het nieuwe normenkader voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie. Na een toelichting op achtergrond en inhoud van dit normenkader bespreekt hij de vraag of DUTO ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties als kader voor duurzaam toegankelijke informatie. In de tweede presentatie staat de herziening van de richtlijn Bewaren en Bewijzen van het ECP centraal. Bewaren en Bewijzen beschrijft de beleidsmatige en juridische eisen aan het bewaren van digitale gegevens en geeft handvatten voor het borgen van de bewijskracht van digitale gegevens. Jelle Attema (ECP, projectleider herziening Bewaren en Bewijzen) licht de nieuwe richtlijn toe.

Aansluitend volgt de kick-off van het project Bewaartermijnen voor Bedrijfsinformatie. In dit project van de NVBA, programma Archief 2020 en het ECP staat de vraag centraal “Welke informatie moet en/of wil een bedrijf of maatschappelijke organisatie bewaren? En hoe lang?” Enerzijds liggen de bewaartermijnen voor bedrijfsinformatie vast in nationale en Europese wet- en regelgeving. Anderzijds zijn er verschillende argumenten om bedrijfsinformatie (langer of korter) te bewaren. Argumenten die variëren van maatschappelijk verantwoord ondernemen tot de economische waarde van informatie; van risicomanagement tot documenteren van de samenleving; van keteninformatisering tot ethisch handelen. Het beoogd resultaat van dit project is een nieuwe handreiking voor bedrijven en maatschappelijke, waarin zowel de bewaarverplichtingen vanuit wet- en regelgeving als de niet-formele bewaarmotieven aan de orde komen.

Erika Hokke (NVBA, projectleider Bewaartermijnen) geeft een toelichting op achtergrond, opzet en beoogd resultaat van dit nieuwe project van de NVBA en programma Archief 2020. Aansluitend legt zij u een aantal thema’s, vragen en keuzes voor. De discussie hierover is mede van invloed op de scope van het project en de bepaling van het gewenste eindresultaat.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar de projectleider van het project Bewaartermijnen:
Erika Hokke (erika@stroomin.nl)

NB. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, reacties worden behandeld op volgorde van aanmelding. Leden van de NVBA krijgen voorrang.

Meer informatie over het project bewaartermijnen : https://www.archief2020.nl/projecten/bewaartermijnen-voor-bedrijfsinformatie