De functie van penningmeester bij de KNVI

De functie van penningmeester bij de KNVI is een bijzondere mooie en veelzijdige functie: je hebt de kans om bij te dragen aan onze beroepsvereniging, door een goed financieel beleid te voeren. De vele KNVI-activiteiten van de afdelingen en de vereniging en het verenigingsblad kosten immers geld en dit wordt mede gefinancierd uit de jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap. Door zorgvuldig met deze gelden om te gaan, is het mogelijk om de vele inhoudelijke activiteiten mogelijk te maken en nieuwe ideeën, wensen en ontwikkelingen te ondersteunen.

Als lid van het dagelijks bestuur ben je ook betrokken bij allerlei ontwikkelingen rondom de beroepsvereniging: koers, certificering, samenwerking met andere beroepsverenigingen, publiciteit, verenigingsstructuur, maar ook als meedenker bij ‘backoffice’ taken als IT-herstructurering, ledenadministratie, kantoorhuisvesting en noem maar op. Een veelzijdig en spannend geheel!

Een bijzondere taak is de financiële grip op het KNVI jaarcongres. Hierin gaat namelijk heel veel geld om en door vele sponsorbijdragen is het mogelijk om de toegangsprijs voor leden relatief laag te houden. Een fondsenwerver zorgt voor het verkrijgen van de vele geldelijke bijdragen aan het congres.

Je hoeft overigens geen uitzonderlijk financieel genie te zijn om deze zinvolle taak te vervullen, want in de dagelijkse routine is hierbij ondersteuning door een beroepskracht (financieel administrateur) en een accountantsbureau die de officiële jaarstukken opstelt voor onze vereniging. Daarnaast helpen de penningmeesters van de verschillende afdelingen mee om een jaarlijkse begroting op te stellen voor de activiteiten die er bij de KNVI gaan plaatsvinden en tevens denken zij mee bij het financiële beleid. En een kascontrolecommissie beoordeelt namens de vereniging achteraf of alle financiële transacties netjes volgens het boekje verlopen zijn.

Al ik terugkijk op zo’n 25 jaar lidmaatschap van de KNVI (voorheen NVB), realiseer ik me dat het goed is om een paar jaar daarvan ook bestuursverantwoordelijkheid gedragen te mogen hebben. Ik heb het met plezier gedaan!

Peter Nieuwenhuizen

OPROEP! Wil jij je inzetten als penningmeester van de KNVI? Laat het ons dan weten via info(at)knvi.net