Workshop 'Collection Policies for Medical Heritage

Het Interuniversitair Platform Academisch Erfgoed Vlaanderen organiseert op 18 november de workshop 'Collection Policies for Medical Heritage. An international comparison'. Wellicht is dit ook interessant voor een deel van de KNVI leden, omdat het over 'collection policies' gaat?

Kan de KNVI deze informatie a.u.b. via uw netwerk / de website verspreiden?

https://academischerfgoed.be/interuniversitaire-commissie/

Het programma vindt u hier en ook in de bijgesloten bijlage.

https://academischerfgoed.be/activiteiten/