Afscheid van Michel Wesseling als voorzitter van de KNVI 2010-2016

Michel neemt tijdens de ALV van 24 november de oorkonde in ontvangst. Foto: Marjolein Kranse

Michel neemt tijdens de ALV van 24 november de oorkonde in ontvangst. Foto: Marjolein Kranse

De Algemene Ledenvergadering van de KNVI heeft op 24 november jongstleden besloten Michel Wesseling te benoemen tot lid van verdienste.

In de zes jaar dat Michel voorzitter was heeft hij veel voor de KNVI betekend. Onder zijn leiding is de NVB KNVI geworden. We hebben zelfs het predicaat ‘Koninklijk’ verworven!
De KNVI is dankzij de inspanningen van Michel van een beroepsvereniging voor bibliothecarissen een belangrijke speler in het brede werkterrein van de informatieprofessional geworden. 

Onder zijn aanvoering is het ledenverlies beperkt gebleven: ondanks de vergrijzing, diverse grote reorganisaties in onze branche en maatschappelijke trends zijn de afgelopen jaren weer meer collega’s lid geworden: de KNVI is een club waar je bij wilt horen!

Tot en met vorig jaar is Michel voor het KNVI Jaarcongres de grote inspirator en motor geweest. Dankzij hem is het Jaarcongres tot op de dag van vandaag hét evenement van onze vereniging.

Michel heeft de externe contacten behartigd: de KNVI midden in het beroepsveld. Hij beschikt over een enorm netwerk. Ook met de opleidingen heeft hij veel contacten. Op dit moment loopt op zijn initiatief een onderzoek naar de mogelijkheden voor een masteropleiding. 

Met alle aanpalende verenigingen liggen lijntjes en wordt formeel of informeel gesproken over een keur van onderwerpen. Altijd met het achterliggende doel: hoe kunnen we elkaar versterken. Hij heeft de visie gehad en het initiatief genomen om samen met Ngi-NGN en SOD te onderzoeken, of een structurele samenwerking in de vorm van een samensmelting of fusie zou kunnen leiden tot een sterke, brede beroepsvereniging, die het vakgebied van de informatieprofessional in de volle breedte zou kunnen beslaan.
Met altijd als doel voor ogen: hoe kunnen we onze leden zo goed mogelijk faciliteren. 

Dat we nu op de drempel staan van een nieuw tijdperk is voor een groot deel aan Michel te danken! Michel heeft veel tijd en energie in onze vereniging gestoken, altijd betrokken, goed gehumeurd en relaxed. Hij beschikt in ruime mate over visie en initiatief, is enthousiasmerend en brengt veel positieve energie mee. 

Door zijn initiatief en inspanningen staan we nu op de drempel om samen met Ngi-NGN en SOD verder te gaan bouwen aan een actieve beroepsvereniging, die voor haar leden mogelijkheden biedt om kennis en ervaring te delen en een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
Voor de beroepsgroep als geheel zullen in de nieuwe KNVI activiteiten worden ontwikkeld om het vak van informatieprofessional verder op de kaart te zetten en en het maatschappelijk belang ervan onder de aandacht te brengen.

De KNVI mag zich gelukkig prijzen zes jaar lang een geweldige voorzitter te hebben gehad! 

Michel, dank je voor al je tijd en toewijding, de inzet van je kennis,
je competenties en je netwerk!