NVBA: Seminar 'Eeuwig duurt het langst!' en voorjaars-ALV

Het NVBA geeft op 21 april a.s. in samenwerking met Data Matters en DOCFactory een paar deskundigen over het langdurig bewaren van elektronische informatie (bijv. in e-depots) de microfoon. Bij de afsluitende netwerkborrel kunt u dan nog wat ervaringen met vakgenoten uitwisselen of tips & trucs horen die tijdens de presentatie niet aan bod kwamen…

Plaats en datum
Datum: donderdag 21 april 2016, van 12.00 tot 17.00 uur
Plaats: Nationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20 te (2595 BE) Den Haag.

Na de Algemene Ledenvergadering om 14.00 uur staat het unieke seminar Eeuwig duurt het langst! open voor zowel leden als niet-leden van het NVBA. Maar we willen u vragen om snel te reageren omdat er voor deze unieke dag slechts 40 plaatsen beschikbaar zijn!

Leden van het NVBA hebben bij de inschrijving een streepje voor. Uiteraard kunt u ook nog lid worden om u eenvoudig te verzekeren van een plek.

Programma
12.00    Inloop / ontvangst

12.15    We starten om 12.15 uur met de Algemene Ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom om aan te schuiven om samen met het bestuur de laatste stand van zaken rond en over onze vereniging door te nemen.
N.B.: De stukken voor de ALV zijn op dit moment nog in voorbereiding, maar zullen ruimschoots op tijd gereed zijn. Het bestuur streeft ernaar ze 14 dagen van tevoren als download op de site beschikbaar te kunnen stellen. We zullen u hierover nog nader informeren. Mocht u hiermee problemen hebben, neem dan contact op met info@nvba-info.nl.

13.00    Lunch

14.00    Seminar Eeuwig duurt het langst i.s.m. Data Matters en DOCFactory
1. De heer Dr. Peter Horsman (universitair docent archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam) In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, is digitale informatie uitstekend langdurig te bewaren. De angst van de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw over grootschalig verlies van informatie blijkt ongegrond. Deze was vooral gebaseerd op de slechte houdbaarheid van de dragers, en dat is niet het echte probleem. Helemaal vanzelf gaat de houdbaarheid ook weer niet: je moet er wel wat voor doen. Is een e-depot daarvoor de enige oplossing?
    
2. De heer Drs. Paul Schindeler (directeur Data Matters)
Demonstratie met behulp van het reeds 8 jaar in Amsterdam gebruik zijnde HCP oplossing (Hitachi Content Platform) als digitaal bewaardepot en technische voorziening binnen een e-depot omgeving.

3. De heer Michiel de Koning (Founder of DOCFactory)
Ga niet zo maar een e-depot inrichten! Er komt meer bij kijken dan een systeem en een aantal vereisten. Het gaat om de mens die met het systeem werkt, zowel binnen de organisatie als bij het zoeken in het e–depot. In een zoektocht naar pragmatische en werkbare oplossingen zal hij aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden de verschillende stappen in beeld brengen die leiden tot een e-depot.

15.30    Gezamenlijke afsluiting en netwerkborrel (tot ca. 16.30 uur).

Voor inschrijven en meer informatie klik hier.