PERSBERICHT KVAN: De toekomst van de archivaris: Open data en het papierloze kantoor

De toekomst van de archivaris: Open data en het papierloze kantoor
Keynotes van Brewster Kahle (The Internet Archive) en Ben Kafka (The Demon of Writing) tijdens Jubileumcongres Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

‘Values in transition: perspectives on the future of the archival profession’
15-17 juni 2016                                                              
Philharmonie, Haarlem

Wat is een betere aanleiding om naar de toekomst van het vak van archivaris te kijken dan het 125-jarige jubileum van de KVAN, ’s werelds oudste beroepsvereniging voor archivarissen? De keynotes van Brewster Kahle en Ben Kafka dagen, tijdens het internationale congres, archivarissen uit hoe om te gaan met de (digitale) veranderingen binnen hun beroep.

Universal Access to All Knowledge
Met Brewster Kahle, oprichter van the Internet Archive en pleitbezorger voor open toegankelijkheid van alle kennis via internet, heeft het congres op 16 juni een spraakmakende opener. Volgens Kahle is het een fantastische tijd om archivaris of bibliothecaris te zijn. Immers we kunnen tegenwoordig tegen relatief lage kosten elk boek, audio opname, film, softwareprogramma en website ooit gemaakt opslaan en toegankelijk maken voor iedereen over de hele wereld. Het internet is de nieuwe Bibliotheek van Alexandrië; de toegang tot alle kennis. De uitdaging is dat we het traditionele concept van bibliotheken en archieven moeten herzien en uitbreiden door gebruik te maken van nieuwe technologieën. Dit is, volgens Kahle, een maatschappelijke en beleidsmatige kwestie, die prioriteit moet krijgen bij overheidsuitgaven en wetgeving.

The Paperwork Explosion
Ben Kafka, auteur van The Demon of Writing en psychotherapeut, opent op donderdag 17 juni het congres met zijn keynote waarin hij de kracht, de tekortkomingen en ook het genot van papierwerk en bureaucratie analyseert. Ook gaat hij in op het idee van het papierloze kantoor, een mythe volgens sommigen, het ideaal volgens anderen. Kafka presenteert fantasieën over 'papierloosheid' waarbij hij reflecteert op de rol van de archivaris die ons wellicht kan behoeden voor degenen die deze fantasieën voor waarheid aannemen.

Verleden, heden en toekomst
De digitalisering van de samenleving zorgt voor fundamentele veranderingen binnen het informatiedomein. Traditionele werkwijzen en uitgangspunten staan onder druk of worden zelfs overbodig. Blijven de kernwaarden uit de beroepscode voor archivarissen nog relevant? Of zijn nieuwe uitgangspunten nodig? De internationale beroepscode van archivarissen is immers inmiddels twintig jaar oud, en dateert uit het 'papieren tijdperk'. Wat is eigenlijk de meerwaarde van de archivaris in de digitale samenleving van morgen? Op die vragen gaan gerenommeerde internationale en Nederlandse experts in tijdens verschillende lezingen en sessies van het congres. 

Praktische informatie
Het congres vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem, de plek waar op 17 juni 1891 de KVAN werd opgericht. Op woensdagavond 15 juni is er een feestelijke pre-conference. Gastheer van het jubileumcongres is het Noord-Hollands Archief, dat met de historische Janskerk een spectaculaire locatie voor het jubileumfeest op donderdagavond 16 juni biedt.

Voor het volledige programma en inschrijven (tot 8 juni): kvan.nl/jubileumcongres

Volg het Jubileumcongres via Twitter: #KVAN125 op twitter.com/kvandagen