Uitnodiging Bredebiebconferentie, 23 juni in Utrecht

 

 
Bredebiebconferentie

23 juni 2016 van 11.30 – 18.30 uur
Locatie: Utrecht Centrum voor de Kunsten, Domplein 4 te Utrecht

Beste leden van de KNVI,

Wij nodigen u van harte uit voor de Bredebiebconferentie op 23 juni a.s. in Utrecht. Deze conferentie wordt georganiseerd door de Bredebieb in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) en de Universiteit Twente. 
 
De bieb als informatiemakelaar

Deze conferentie is erop gericht u te helpen uw rol als informatiemakelaar scherp te stellen. Informatie-experts en wetenschappers informeren u op een interactieve manier en vertalen dit naar de ideale organisatie.

'Operatie Octopus'           
Waar bibliotheken een positie innamen in een wereld van informatieschaarste, moeten zij dat nu doen in een wereld van informatieovervloed. Informatie die niet meer besloten ligt in 30-delige encyclopedieën, maar verspreid is in de sociale, fysieke en virtuele wereld. De bieb kan het niet meer alleen. Dit vergt het uitbouwen, organiseren, structureren en faciliteren van een lerend netwerk. Van organisaties, communities en individuen. De bieb als de spil in de lokale kennisinfrastructuur. Van boekenbieb naar Bredebieb. 

Wij noemen dit: ‘Operatie Octopus’. De bieb moet haar tentakels uitslaan naar die delen van de lokale samenleving waar de informatiebehoefte van de mensen niet optimaal wordt ingevuld. 

Operatie Octopus raakt alle partijen die onderdeel uitmaken van de lokale kennisinfrastructuur. De bieb kan op deze manier mensen en kennis met elkaar verbinden. Daarom willen wij met u op 23 juni aan de slag!
  
Voor wie en wanneer
Wanneer: donderdag 23 juni 11.30 lunch, start 12:30- 18.30 uur
Voor wie: Bibliotheken, gemeenten, publieke en private partners
Waar:     Utrecht centrum voor de Kunsten, Domplein 4, Utrecht
Kosten:   €185,- (exclusief BTW)
           Leden van de Bredebieb: twee deelnemers gratis
           Leden van de KNVI:  €165,- (exclusief BTW) bij gebruik VIPcode: VIP-KNVI 

U kunt zich via de volgende link inschrijven
  
Korting als u een collega of iemand uit uw netwerk meeneemt!
Ongetwijfeld zijn er mensen in uw directe omgeving waarvoor deze conferentie ook
interessant is. Neemt u een partner uit uw eigen verzorgingsgebied mee (gemeente, maatschappelijke organisatie, etc), dan kunt u hem/haar voor 50% van de toegangsprijs uitnodigen.

Geef als partner van een bibliotheek bij uw inschrijving aan met welke bibliotheek u mee komt, zodat wij de juiste prijs kunnen berekenen.
  
Contact
Voor organisatorische vragen of opmerkingen over de conferentie kunt u terecht bij:
Maryse Eindhoven
T: 0348 71 26 01
M: m.eindhoven@alignmenthouse.nl

Wilt u meer informatie over de Bredebieb? Ga naar onze website: www.bredebieb.