GO Summer School in juli en augustus

De zomerperiode is een gunstige periode om te werken aan de eigen ontwikkeling. Alhoewel misschien wel een aantal collega’s op vakantie zijn, neemt de hoeveelheid te verwerken informatie in deze periode sterk af. Een prima gelegenheid om te werken aan de eigen competenties!
 
Daarom verzorgt GO opleidingen in de maanden juli en augustus, onder de noemer GO Summer School, een aantal 1-daagse praktische cursussen, die net iets anders zijn dan ons reguliere aanbod. Het centrale thema is ‘Slimmer werken in een digitale informatiedienstverlening’.
 
Doelstelling van alle cursussen is de deelnemers het onderwerp binnen 1 dag eigen te laten maken, zodat het direct toepasbaar is op de werksituatie.
De GO Summer School start op 14 juli.
 
Meer informatie via www.goopleidingen.nl/go-summer-school-0