Oproep: stel jezelf of je collega kandidaat voor een van de VICTORINES 2016!

Win € 2000 met je publicatie, € 1500 met een innovatief initiatief of € 1000 met je scriptie! 

Doe zelf mee of draag iemand anders voor uiterlijk op 20 september 2016. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het KNVI congres 2016 op donderdag 10 november in Nieuwegein.

Sinds 1978 looft het Victorine van Schaickfonds | KNVI jaarlijks de Victorines uit. Met de prijzen willen we publicaties en vernieuwing in het informatievak stimuleren.

Je maakt kans op een van deze prijzen als je recent een bijdrage hebt geleverd aan de innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord. Dat kan een artikel, presentatie, website, blog of andere publicatie zijn, maar ook een bijzonder en vernieuwend initiatief. Je bent erin geslaagd aan het vak van informatieprofessional nieuwe vorm, betekenis of inhoud te geven. En dan gaat het niet alleen om academische maar juist ook om tastbare, misschien wel alledaagse resultaten. Een studie naar de rol van de informatieprofessional in 2040 of naar het archiveren van born-digital content, het ontwikkelen van een app voor optimale kennisuitwisseling, of bijvoorbeeld ontwikkelingen rondom open access, linked data, sociale media en innovaties voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, studenten, mensen met leesproblemen, vluchtelingen en ouderen.

Drie Victorines
We reiken drie prijzen uit:

  • de Victorine voor de beste publicatie (€ 2000,- en - dit jaar voor de laatste keer! - de Victorine van Schaick Penning)
  • de Victorine voor het meest innovatieve initiatief op het vakgebied van de informatieprofessional (€ 1500,-)
  • de Victorine voor de beste scriptie (€ 1000,-).

Inzendingen en inlichtingen
Stuur je inzending uiterlijk 20 september 2016 in. 

Je inzending moet na 31 december 2014 geschreven of ontwikkeld zijn. Voor bachelorscripties, master's theses of proefschriften geldt dat deze na 31 december 2014 verdedigd of gewaardeerd moeten zijn.

De jury wordt gevormd door het bestuur van het Victorine van Schaickfonds | KNVI. De bijdragen kunnen in digitale vorm en/of via een link, voorzien van een kort cv van auteur of maker gemaild worden naar Seher.Hazinedar@kb.nl. Ook voor nadere inlichtingen over de prijzen kun je op dit e-mailadres terecht. 

Seher Hazinedar
Secretaris Victorine van Schaickfonds | KNVI