NCDD: Verkenningsworkshop Certificering van repositories, 3 november 2016

Wilt u meer inzicht in de volwassenheid van het e-depot van uw instelling? Of overweegt u een certificeringskeurmerk aan te vragen voor uw repository? Kom dan op 3 november naar Utrecht voor de Verkenningsworkshop Certificering van de NCDD en het Netwerk Digitaal Erfgoed.

Deze workshop stond eerder gepland voor 22 september en 20 oktober. Deze beide data zijn vervallen, de nieuwe en enige datum is 3 november.

Leerdoelen
Tijdens de workshop staat centraal wat de mogelijkheden, nut en noodzaak zijn van certificering van repositories (e-depots) van erfgoed- en onderzoeksinstellingen, zowel voor grote als kleinere organisaties. Het Engelstalige keurmerk voor zogenaamde core certification Data Seal of Approval (DSA) is voor deze groep de meest geschikte vorm van certificering.

Na het volgen van de workshop hebben deelnemers een eerste inzicht in en kennis van:

nut en noodzaak van certificering als Trusted Digital Repository (TDR)
argumenten om certificering te bepleiten bij het eigen (hoger) management
overwegingen om binnen de organisatie een weloverwogen ‘go / no go’ beslissing te (laten) nemen
vereisten voor de benodigde documentatie voor certificering
de benodigde inspanningen om aan de certificeringseisen te voldoen
de mate van volwassenheid van de eigen organisatie, door middel van een praktijkopdracht
beoordelingsinstrumenten voor het bepalen van de mate van volwassenheid
De workshops fungeren daarbij als platform om vragen te stellen en kennis te vergaren over hoofdelementen van ‘bewijsvoering’ op de certificeringscriteria.

Doelgroep
De workshop is opgezet voor de volgende groepen:

grotere publieke instellingen in het erfgoeddomein en onderzoeksveld
met een missie en opdracht op het gebied van langetermijnpreservering van hun collecties (of collectie-onderdelen)
wier repository nog niet is gecertificeerd als TDR;
kleinere publieke instellingen in het erfgoed-/onderzoeksdomein, die hun kennis over (het gebruik van) TDR’s willen vergroten;
(commerciële) leveranciers die diensten en producten gericht op langetermijnpreservering, zoals e-depots, leveren aan instellingen.
Voorlopig programma
De workshop duurt van 9.30 en 16.30 en is inclusief lunch en borrel. De precieze locatie in Utrecht wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

  • 9.30 Inloop
  • 10.00 Introductie:

Waarom certificeren?
Wat drijft de deelnemers om te certificeren?
10.30 DSA-verkenning en Scoremodel Digitale Duurzaamheid

korte uitleg over deze instrumenten
presentatie/terugkoppeling van deelnemers op de uitgevoerde DSA-verkenning en/of Scoremodel die als voorbereidende opdracht zijn gemaakt.
11.30 Ontwikkelen van preserveringsbeleid

presentatie over het wat, hoe en waarom
oefeningen in twee- of drietallen
terugkoppeling van de deelnemers op de oefeningen
vereisten voor de benodigde documentatie

  • 12.30 Lunchpauze
  • 13.30 Kenmerken van het DSA-keurmerk

samenvoeging DSA en WDS-richtlijnen
Toelichting op common requirements
DSA-website: overzicht DSA-gecertificeerde repositories + beoordelingen
14.30 Aan de slag
Deelnemers voeren in kleine groepjes een aantal oefeningen uit aan de hand van de DSA-verkenning, het Scoremodel Digitale Duurzaamheid en de handreikingen op het gebied van duurzaamheidsbeleid.

  • 15.30 Afronding

Evaluatie leeropbrengsten
Uitzetten vervolgopdracht. Aanzet tot een ‘plan van aanpak voor certificering’

  • 16.00 – 16.30 Afsluitende borrel

Aanmelden
Na aanmelding ontvangt u uiterlijk twee weken voor de workshop het definitieve programma en een voorbereidende opdracht. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden, maar als u afwezig bent zonder afmelding zien we ons wellicht genoodzaakt gemaakte kosten in rekening te brengen.

Vervolg workshops
Naast deze verkennende workshop over certificering (niveau 1) organiseert de projectgroep op een later moment ook twee Implementatieworkshops Certificering (niveau 2) en een Verrijkingsdag Certificering (niveau 3). Data en locatie volgen via de NCDD-website. Voor het inschrijven voor de workshops van niveau 2 en 3 is deelname aan de Verkenningsworkshops aan te raden (maar niet verplicht).

Over de projectgroep Certificering
De projectgroep Certificering maakt deel uit van het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar, een onderdeel van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed die door het Netwerk Digitaal Erfgoed is opgesteld. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid voert het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar uit. Het project Routekaart voor certificering e-depots stelt zich tot doel de kennis in het erfgoeddomein over dergelijke certificering en keurmerken te vergroten. Ook ontwikkelt zij instrumenten ter ondersteuning van instellingen die zich oriënteren op de aanvraag van een certificeringskeurmerk – of een daadwerkelijke aanvraag voorbereiden. Workshops zijn een belangrijk onderdeel van de activiteitenkalender van de projectgroep. Lees meer over het project op de NCDD-site.