Sandra de Waart: ‘Een beroepsvereniging biedt een noodzakelijk tegenwicht aan commerciële partijen’

Sandra de Waart.jpg

De KNVI, SOD en Ngi-NGN zijn gefuseerd. De drie verenigingen gaan verder onder de naam KNVI, dé vereniging in Nederland die 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt. De bestuursleden van de nieuwe KNVI stellen zich één voor één aan je voor. Vandaag Sandra de Waart, secretaris.

Sandra rolde na studies Russisch en Bulgaars en een aantal jaar te hebben gewerkt als tolk in 1999 de IT-sector in. Sandra: “Vanaf het begin vond ik de organisatie van IT interessant. In die rol was ik op mijn plek.” Ze werkte onder meer als consultant bij Logica en Capgemini. Sinds 2008 heeft ze als zelfstandige vooral grootzakelijke banken als klant. Voor die klanten helpt ze de inbedding van de veranderingen in het IT-landschap vorm te geven. Als klap op de vuurpijl, en om verder diepgang aan haar werk te geven, rondde ze begin 2016 een Executive MBA Business & ITaf aan de Nijenrode Business University.

Noodzakelijk tegenwicht

Als secretaris van de nieuwe KNVI wil ze ervoor zorgen dat de leden van de vereniging en de lokale besturen van afdelingen, regio’s en special interest groups nooit misgrijpen, als ze ondersteuning nodig hebben van de vereniging. Sandra: “Mijn vermogen om mensen te verbinden gaat helpen om de participatie van leden en besturen te verhogen, zodat mensen meer plezier hebben bij de activiteiten die ze willen ontplooien. De zelfwerkzaamheid van de leden en besturen wil ik maximaal stimuleren, met een scherp oog voor de kosten van de ondersteuning. De integratie van de secretariaten van de drie verenigingen is mijn speerpunt voor het komende bestuursjaar.”

“Ik ervaar de KNVI als een bijzondere verzameling mensen met hart voor het vak van informatieprofessional en met belangstelling voor de groei en de toekomst van dat vak.” Ze ervaart een beroepsvereniging ook als een organisatie die noodzakelijk tegenwicht kan bieden aan de commerciële partijen die zich met informatietechnologie bezig houden. Sandra: “De KNVI is uniek gepositioneerd om stelling te nemen in de grotere vraagstukken rondom informatietechnologie en kan door de diverse samenstelling van haar leden een stabiel platform zijn voor kennis, kunde en duiding van de transformaties van het huidige digitale tijdperk.”

Contact verstevigen

De komende jaren wil ze met het nieuwe KNVI bestuur de integratie van de drie verenigingen vorm geven. “Het is onze taak om dit zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Als bestuur staan wij ten dienste van de leden en we zullen goed moeten blijven luisteren naar de leden om ervoor te zorgen dat niemand het gevoel krijgt buiten de boot te vallen. Als secretaris van het hoofdbestuur zal ik het contact zoeken en verstevigen met de secretarissen van de afdelingen, regio’s en special interest groups, om zo gezamenlijk de nieuwe organisatie vorm te gaan geven binnen de kaders waarvoor we met z’n allen gekozen hebben.”