RightsDirect: Gratis Engelstalig webinar: Hoe Boehringer Ingelheim snel patenten selecteert m.b.v. text mining

Wetenschappers hebben veel tijd nodig om relevante patenten te vinden voor het beantwoorden van zeer specifieke vragen. Leer in het webinar dat Dr. Thorsten Schweikardt van Boehringer Ingelheim en RightsDirect voor u hebben georganiseerd, welke patent analyse workflow hij en zijn collega’s hebben ontwikkeld om deze voorheen ingewikkelde taak sneller te laten verlopen...

Read More

"Health: Check!"

Voor KNVI, Ngi-NGN en SOD géén problemen met de gezondheidsverklaring. De route naar intensieve samenwerking en samensmelting van de drie verenigingen verloopt soepel.

De verenigingen staan er goed voor en de bestuurders hebben volop energie om het samengaan vorm te geven. Op 13 september j.l. heeft de stuurgroep op basis van de resultaten van de verschillende werkgroepen bepaald welke stappen moeten worden gezet om eind 2016 door te kunnen gaan als één vereniging onder de naam KNVI. Dit is dan dé vereniging die als onafhankelijk platform de belangen van haar leden behartigt en zich inzet voor ruim 200.000 IT-professionals binnen Nederland.

De huidige maatschappij is er een van digitale disrupties met grote maatschappelijke impact. Vaak speelt de techniek daarin een belangrijkerol. Of het nu om stemmachines gaat of om de technieken achter social media. Of het nu om robotisering gaat of om het ontsluiten van archieven, om het delen van informatie of om het gebruik van Big Data. De rol van de informatieprofessional wordt aldoor groter. Voor de nieuwe vereniging is dan ook een belangrijkerol weggelegd: Het bieden van een optimaalkennisnetwerk voor al die informatieprofessionals die deze maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen.

Het samengaan vandrie verenigingen is voor iedere informatieprofessional in Nederland van belang. Het aanbod van evenementen, het delen van kennis en de ontwikkeling van het vakgebied krijgen door de bundeling van krachten een extra impuls. Dat is voor professionals goed, en dat is goed voor de samenleving:  We zijn daardoor in Nederland in staat voorop te lopen in de vakontwikkeling en in het samenbrengen van expertises binnen het werkveld van informatieprofessionals.

De eerstestappen de komendemaanden zijn het organiseren van een dag voor alle bestuurders op 6 oktober en de organisatie van het KNVI jaarcongres op 10 november. Meer weten? Voor meer informatie over de verenigingen en het proces van samengaan zie http://samen.knvi.info/