Terugblik op het KNVI congres 2017

Ook zo genoten op het KNVI congres op 9 november? Hier een foto- en tweets-impressie van onze 'Smart Libraries' track. Jullie waardeerden de sessies in de track met cijfers van 7-10 (ja, echt) en daar zijn we heel blij mee. De presentaties vind je op de congres website onder het tapje 'sprekers'.

Lars Binau (TU Denemarken) voor een volle zaal (foto: Marjo Bakker)

Lars Binau (TU Denemarken) voor een volle zaal (foto: Marjo Bakker)

Lars Binau (TU Denemarken) over zijn SMART library concept (foto: Marjo Bakker)

Lars Binau (TU Denemarken) over zijn SMART library concept (foto: Marjo Bakker)

Adham Laamroui (De Nieuwe Bibliotheek, Almere) over Biebcoins (foto: Marjo Bakker)

Adham Laamroui (De Nieuwe Bibliotheek, Almere) over Biebcoins (foto: Marjo Bakker)

Adham Laamroui vertelt over innovaties bij De Nieuwe Bibliotheek Almere (foto: KNVI)

Adham Laamroui vertelt over innovaties bij De Nieuwe Bibliotheek Almere (foto: KNVI)

Hugo Huurdeman zet de collectie van de UB Oslo in een ander licht (foto: Marjo Bakker)

Hugo Huurdeman zet de collectie van de UB Oslo in een ander licht (foto: Marjo Bakker)

Volle bak bij de presentatie van Hugo Huurdeman (foto: Marjo Bakker)

Volle bak bij de presentatie van Hugo Huurdeman (foto: Marjo Bakker)

KNVIcongres2017_Twitter1.PNG
KNVIcongres2017_Twitter3.PNG
KNVIcongres2017_Twitter9.PNG
KNVIcongres2017_Twitter6.PNG
KNVIcongres2017_Twitter7.PNG
KNVIcongres2017_Twitter8.PNG
KNVIcongres2017_Twitter10.PNG
Groeten van (een deel van) het O&O bestuur vanaf de congresborrel! v.l.n.r.: Marijke Mentink, Marijke Rinkel, Marjo Bakker (foto: Marjo Bakker)  

Groeten van (een deel van) het O&O bestuur vanaf de congresborrel! v.l.n.r.: Marijke Mentink, Marijke Rinkel, Marjo Bakker (foto: Marjo Bakker)

 

Keuzestress op het congres?

Komende donderdag 9 november is er weer het jaarlijkse KNVI-congres. Kom je ook? Mocht je keuzestress ervaren bij het zien van het programma met 15 tracks/60 sessies, dan weten wij wellicht raad. Kom gewoon naar de smart libraries track (track 15) die O&O georganiseerd heeft!

In deze track onderzoeken we welke nieuwe technieken bibliotheken kunnen gebruiken om een optimaal gebruik van de bibliotheekruimte en collecties te bewerkstelligen. Kunnen bibliotheken werken met het smart city of smart home concept waarbij informatietechnologie en het Internet of Things gebruikt worden om de stad resp. je eigen huis beter te beheren? Bestaan er al smart libraries die bijvoorbeeld via mobile devices detectie meten waar bibliotheekbezoekers wanneer zijn en wat ze doen? Wat kan en mag je met die data doen? Horen drones thuis in de bibliotheek, kun je je collectie visualiseren, en wat zijn library labs? In deze track leer je welke smart mogelijkheden er zijn voor bibliotheken en wat dat betekent voor de diensten en de waarde van de bibliotheek.

Sessie 2: Smart library in Denemarken

In Nederland zijn er nog geen smart libraries. Er zijn wel een paar UB's die in die richting denken maar voor hun was het nog te vroeg om daar op het congres over te komen vertellen. Daarom komt de Deen Lars Binau van de Technische Universiteit Denemarken vertellen over de smart library aldaar. Bibliotheekbezoekers krijgen daar veel stem in bijvoorbeeld het gebruik van het bibliotheekgebouw. In de laatste IP staat een interview met Lars.

Sessie 3: Experimenteren bij de Nieuwe Bibliotheek

Ook in de openbare bibliotheek vinden interessante ontwikkelingen plaats. Bij de Nieuwe Bibliotheek (Almere) grijpt men digitale innovatie aan om toekomstbestendig te raken. Er is veel ruimte voor experimenteren. Studenten van de hogeschool Windesheim verdienen bij rondleidingen biebcoins, er worden drone races georganiseerd en er wordt gebouwd aan een escape room waar leerlingen door coderen en hacken uit moeten zien te komen. Adham Laamraoui komt erover vertellen.

Sessie 4: Nieuwe vormen van navigatie door de collectie

In het ‘Visual Navigation Project’ aan de UB Oslo wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van navigatie van bibliotheekcollecties. Dit gebeurt niet alleen in het digitale domein, maar ook in de fysieke bibliotheekomgeving, bijvoorbeeld door middel van de integratie van touch screens en touch tables. Hugo Huurdeman is projectleider van dit noorse project en zal  in zijn presentatie ook aangegeven hoe de resultaten van het project kunnen worden toegepast door andere bibliotheken.

De track begint overigens in sessie 1 met de young talents. Ook het bezoeken waard.

We hopen je te ontmoeten op het congres!

15-21 april 2018: KNVI Studiereis naar Zweden

De Reiscommissie van de afdeling O&O van de KNVI organiseert een studiereis naar Zweden: Stockholm, Uppsala en omstreken. Ga je mee?

UB Stockholm (foto: Holger Ellgaard)

UB Stockholm (foto: Holger Ellgaard)

Zoals gebruikelijk zullen we weer een rijke schakering aan bibliotheken gaan bezoeken die interessant zijn voor informatieprofessionals van universiteiten en hogescholen.
 
De thema’s waaraan we dit keer extra aandacht willen geven zijn:

 • Open Access / Open Data / Open Science
 • Bibliometrics
 • (Sustainable) library buildings
 • Bridging customers, technology and knowledge
 • Diversity, cooperation and network
 • Digital information literacy
 • Europese privacy verordening (Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation) die op 25 mei 2018 ingaat

Uiteraard zijn deze onderwerpen nog afhankelijk van de afspraken die we met de bibliotheken kunnen maken.
 
Reisperiode
De reisperiode loopt van zondag 15 tot en met zaterdag 21 april 2018.
We vliegen van Schiphol naar Stockholm en v.v.
 
Kosten
De totale kosten voor de reis komen op ongeveer € 1000-1200 per persoon op basis van verblijf in een tweepersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer moet je rekening houden met een opslag van € 430.
 
De reiskosten omvatten de kosten van vervoer, luchthavenbelasting, hotel. De kosten vanwelkomstborrel, slotdiner, cadeaus voor onze gastheren/-vrouwen, e.d. worden zoveel mogelijk betaald uit een royale subsidie van het O&O Bestuur.
 
Kosten voor lunches, overige diners, annulerings- en reisverzekering komen voor eigen rekening. De definitieve reissom moet nog worden vastgesteld.
 
Aanmelden en plaatsingsprocedure
Als je serieuze belangstelling hebt voor deze reis, dan kun je je aanmelden door het sturen van een e-mail naar f.mast@erasmusmc.nl. De sluitingsdatum is 15 oktober 2017.
 
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan de reis. Deelnemers moeten lid zijn van de KNVI of de VVBAD. O&O-leden hebben voorrang, indien er meer dan 40 aanmeldingen zijn.
 
Voor het plaatsen hanteren we de volgende procedure:

 • Alle aanmeldingen moeten op naam worden gedaan
 • Als er van een instelling meer dan één medewerker meegaat, dan moet de indiener een volgorde van plaatsing aangeven
 • Alle deelnemers krijgen een plaatsingsnummer op basis van de aanmeldingsdatum
 • Na de sluitingsdatum plaatsen we eerst alle nummers 1 (van de diverse organisaties), vervolgens de nummers 2, etc. totdat we 40 deelnemers hebben. Als niet alle nummers x geplaatst kunnen worden, dan beslist de aanmeldingsdatum
 • De Reiscommissie valt buiten deze procedure
   

En de toekomst van de open opstelling is..... Terugblik op de O&O-middag 2017

Donderdag 15 juni 2017 vond de expertmeeting over de toekomst van de open opstelling plaats. Welke functie heeft de open opstelling tegenwoordig nog? Is het ‘slechts’ academic wall paper of nog steeds bron van informatie? Zo’n 50 informatieprofessionals en andere geïnteresseerden luisterden in debatcentrum Spui25 in Amsterdam naar vertegenwoordigers van drie universiteitsbibliotheken en een professor boekwetenschap. We sloten de middag af met een discussie en een borrel.

Welke functie heeft de open opstelling (nog) in 2025?

20170615_OOmiddag_CoenWilders.jpg

Coen Wilders van de UB Utrecht trapte de middag af. Hij vertelde over de resultaten van zijn onderzoek   'De (toekomstige) vorm, inhoud en functie van de open opstelling' (2016). Bij de UB Utrecht daalt de omvang van de open opstelling geleidelijk ten gunste van meer studieplaatsen. De collectie geesteswetenschappen is hier echter een uitzondering op; daar blijft het aantal boeken in de open opstelling door de jaren heen ongeveer gelijk en daar worden ook nog veruit de meeste papieren boeken voor gekocht. Hoe groot je open opstelling is, hangt bovendien sterk af van het digitale aanbod. Coen deed ook onderzoek naar de overwegingen van uitgevers. Interessant om nog eens na te lezen in het rapport. Uit het onderzoek bleek verder dat veruit de meeste studenten de open opstelling vooral waarderen als stimulerende werkomgeving en dat alleen faculteitsmedewerkers de boeken in de open opstelling daadwerkelijk raadplegen. Over de toekomst van de open opstelling was Coen duidelijk in zijn laatste slide: Vernieuw of verdwijn.

Collecties in beweging

Wilma Goossen van de UB Amsterdam ging in op het vernieuwen van de open opstelling. De bouw van een nieuwe bibliotheek geesteswetenschappen biedt de mogelijkheid goed over die vernieuwing na te denken. In de nieuwe bibliotheek zal relatief veel ruimte zijn voor boeken. Naast dat studenten het prettig studeren vinden in een omgeving met boeken, is het digitale aanbod lang niet voor alle vakgebieden groot genoeg om geen papieren boeken meer aan te schaffen. De open opstelling nieuwe stijl heeft daarom een basisdeel met een ‘spekrandje’, is dynamisch en experimenteel van aard en zorgt voor verbinding tussen zowel het elektronische en papieren aanbod als tussen de bibliotheek en het onderwijs en onderzoek. Je kunt bijvoorbeeld het onderzoek of de publicaties van onderzoekers in de spotlight zetten.

Boeken disciplineren

20170615_OOmiddag_WilmaGoossen.jpg

Jan-Maarten Pauw van de UB VU vertelde over een verouderde open opstelling inclusief uitleen- en informatiebalies die niet meer werkte. Was het eerst belangrijk dat er zoveel mogelijk boeken – en vooral veel naslagwerken - op zaal stonden, dat die konden worden geleend en dat het plaatsingssysteem verbeterd werd, nu is er vooral behoefte aan zelf service en stiltezones. Bovendien is de open opstelling niet per se meer nodig voor rol van informatievoorziening van bibliotheken. Bij de UB VU zijn de oude studiezalen inmiddels veranderd in balieloze ruimtes met veel meer studieplekken dan voorheen. De boeken op de studiezaal hebben echter nog steeds een functie: ze dwingen stilte af en maken meteen duidelijk wat de bedoelingis, namelijk studeren!

Open is binnenlopen

UvA Prof. Lisa Kuitert hield een vurig en droogkomisch pleidooi voor de open opstelling en het gedrukte boek. Het kunnen zien van boeken is van wezenlijk belang. Vergelijk het met de snoepbakken bij Jamin; die maken dat je een snoepzak volschept. Zo gaat het ook met papieren boeken; als je ze ziet en in de hand houdt, ga je ze lezen, en dat kan bovendien zonder accu. Maar in het beleidsplan van de UB Amsterdam staat geen één keer het woord boek, viel haar op. Met uitspraken als ‘Bibliotheken zonder boeken zijn collegezalen of wachtkamers’ hield Kuitert de aanwezigen geboeid tot het eind.

(Open op) Stellingen

De discussie zette de zaal ook letterlijk in beweging. Was je het eens met een stelling, ging je staan; was je het niet eens, bleef je zitten. Het werd een levendig kwartier, waarvan de slotsom was dat in een digitale wereld de open opstelling echt nog toekomst heeft – of het nu is als academic wall papier of als bron van informatie – en dat we daar met elkaar en met onze gebruikers over in gesprek moeten blijven.

De PowerPoints van de lezingen:

Coen Wilders

Wilma Goossen

Jan-Maarten Pauw

Lisa Kuitert

Stellingen

 

15 juni 2017: De toekomst van de open opstelling + O&O netwerkdiner

Academic wall paper of bron van informatie? De toekomst van de open opstelling in wetenschappelijke bibliotheken

KNVI-afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) nodigt je van harte uit voor de expertmeeting ‘Academic wall paper of bron van informatie? De toekomst van de open opstelling in wetenschappelijke bibliotheken’ op donderdag 15 juni van 14-16 uur in debatcentrum Spui25 te Amsterdam.

201705_boekentorenPraag.jpg

Bibliotheekgebouwen zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De open opstelling van fysieke publicaties, die decennialang het beeld van bibliotheken heeft bepaald, staat onder druk en verandert. Wordt een open opstelling nog wel als bron van informatie gebruikt of functioneert een open opstelling meer als prettig academisch 'behang'? Kun je nog wel een consistente open opstelling aanbieden als je ook veel e-books in je collectie hebt? Gaan werk- en ontmoetingsplekken voor studenten vóór boekenkasten? Tijdens de expertmeeting zullen verschillende personen hun visie geven op de toekomst van de open opstelling.

Aansluitend zal ’s avonds het jaarlijkse O&O netwerkdiner plaatsvinden. Tijdens de rijsttafel in restaurant Kantjil & de Tijger (Amsterdam) kun je je collega-informatieprofessionals aan hogescholen, universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen beter leren kennen. We vragen voor het diner een eigen bijdrage van €10, contant te betalen op de avond zelf.

Je kunt je voor beide of voor 1 van beide evenementen aanmelden. Je hoeft niet per se O&O lid te zijn, iedereen is welkom.
 
Programma expertmeeting

13.45-14.00       Inloop Spui25 (Amsterdam)

14.00-14.05       Marjo Bakker (O&O): Welkom

14.05-14.20       Coen Wilders (UB Utrecht): Welke functie heeft de open opstelling (nog) in 2025? De resultaten van het Utrechtse onderzoek 'De (toekomstige) vorm, inhoud en functie van de open opstelling' (2016).

14.25-14.40       Wilma Goossen (UB Amsterdam): De open opstelling bij de UB Amsterdam  

14.45-15.00       Jan-Maarten Pauw (UB VU): De open opstelling bij de UB VU

15.00-15.15       Pauze

15.15-15.30       Lisa Kuitert (hoogleraar boekwetenschap Universiteit van Amsterdam):  Open is binnenlopen. Over het belang van het zien van (fysieke) boeken

15.30-16.00       Discussie

16:00-17.15       Napraatborrel Café Luxembourg (aan de overkant van Spui25)

O&O netwerkdiner

17.30 - ca. 21 uur in restaurant Kantjil & de Tijger (Amsterdam). Eigen bijdrage €10, contant te voldoen op de avond zelf.

Aanmelden

We zien uit naar je komst! Aanmelden kan tot en met 14 juni via het aanmeldingsformulier.