Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling O&O

Op dinsdag 9 oktober jl. vond in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg de algemene ledenvergadering van de afdeling Onderwijs en Onderzoek plaats. Het verslag daarvan kan HIER gevonden worden.

 De afdeling nam afscheid van de bestuursleden Michelle van den Berk en Alice de Jong, maar verwelkomde tegelijkertijd Marjo Bakker (NIOD) en Marijke Rinkel (Avans) als nieuwe bestuursleden. Marijke Mentink nam het stokje van penningmeester over van Michelle.

De aanwezige leden keurden de concept-begroting voor 2013 goed. Het grootste gedeelte van de bestedingen wordt aangewend voor de activiteiten die door de afdeling georganiseerd worden. Voor 2013 zijn dat opnieuw Kijkjes in de Keuken, expert-meetings en waarschijnlijk ook weer een buitenlandse reis.

 

Het bestuur beraadt zich over de vraag of het organiseren van een (jaarlijkse) algemene ledenvergadering gecontinueerd moet worden of dat er gekozen moet worden voor andere methoden van ledenraadpleging. Eventuele ideeën daarover kunnen aan het bestuur voorgelegd worden.

 

De afdeling kent nog steeds vijf werkgroepen die hun eigen activiteiten organiseren en daarvan verslag doen op de website van de afdeling en/of hun eigen communicatiekanaal. De werkgroepen zijn opgeroepen deze activiteiten tijdig te blijven melden zodat zij opgenomen kunnen worden in de jaaragenda van de NVB. Daarmee moet voorkomen worden dat meerdere activiteiten op dezelfde dag gepland worden.