Ledenpeiling: ALV Ja of Nee?

Dit voorjaar heeft een peiling plaatsgevonden onder leden van O&O over de wenselijkheid van een Algemene Ledenvergadering (ALV) voor de afdeling in de huidige vorm. Deze peiling werd aan alle leden gestuurd met een geldig e-mailadres.  Aanleiding voor deze peiling was de vaststelling dat slechts een zeer beperkt aantal leden regelmatig de ALV bezoekt.

De resultaten van deze peiling zijn aanleiding voor het O&O bestuur om in de aanstaande ALV van 19 december voor te stellen om de jaarlijkse ALV te vervangen door een regelmatig gehouden online ledenpeiling en overeenkomstig dit voorstel het afdelingsreglement aan te passen.

Wil je hierbij zijn; noteer dan in je agenda: 19 december vanaf 16:30 uur, KNVI kantoor Utrecht. De officiële uitnodiging volgt via mail.

De resultaten van de enquête

Aantal leden                                                                                        400
Aantal reacties                                                                                    49

Bezoek ALV

- nooit                                                                                                      19
- vorig jaar                                                                                             08
- 1-5 jaar geleden                                                                                14
- > 5 jaar geleden                                                                                08

ALV niet langer noodzakelijk

- eens                                                                                                      38
- oneens                                                                                                 04
- geen mening                                                                                     07

Bestuur moeten leden minimaal 2 keer per jaar informeren

- eens                                                                                                      35
- oneens                                                                                                 09
- geen mening                                                                                     05

Het overgrote deel van de reageerders spreekt zich dus uit vóór het afschaffen van de ALV in zijn huidige vorm. Daarvoor in de plaats wil men graag minstens twee keer per jaar op de hoogte worden gehouden over afdelingszaken via digitale berichtgeving via mail of de website. Ook voor raadpleging van de leden vindt een groot deel van de reageerders een digitale aanpak in de vorm van een poll een uitstekend alternatief.

Wij bedanken iedereen hartelijk voor zijn/haar deelname aan deze enquête en voor de zeer bruikbare praktische aanvullingen. Uiteraard blijven de activiteiten van de afdeling O&O de plek waar we elkaar blijven ontmoeten.

         Hubert Krekels (voorzitter)