Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Onderwijs & Onderzoek

Op donderdag 19 december 2013 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de afdeling Onderwijs & Onderzoek plaats in Utrecht.

Tijdens de ALV is het voorstel van het afdelingsbestuur om deze jaarlijkse ledenraadpleging af te schaffen, gelet ook op de uitkomsten van de ledenraadpleging afgelopen zomer, door de aanwezige leden goedgekeurd. Het bestuur is wel op het hart gedrukt de inbreng en betrokkenheid van de leden te blijven faciliteren, in ieder geval langs digitale weg en indien gewenst ook in de traditionele vergadervorm. Het huishoudelijk reglement van de afdeling is inmiddels aan dit besluit aangepast.

Ander belangrijk punt van de ALV was de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Door het aftreden van Dorine Korsten, Hubert Krekels, Raymond Snijders en Bert Zeeman was er dringend behoefte aan versterking. De ALV stemde in met de benoeming van Judith Gulpers, Hilde Klein en Marjolein Kranse tot nieuwe bestuursleden. Tevens stemde de ALV in met de verkiezing van Marjo Bakker tot nieuwe voorzitter van de afdeling. Marjolein Kranse is de nieuwe secretaris, terwijl Marijke Mentink penningmeester blijft. De nieuwe samenstelling van het bestuur staat op de website.

Het verslag van de ALV kan hier (PDF) nagelezen worden, net als het nieuwe huishoudelijke reglement (PDF)