Uitnodiging voor Kijkje in de Keuken bij RKD

Dinsdagmiddag 22 september organiseert de afdeling Onderwijs & Onderzoek een Kijkje in de Keuken bij het RKD. Deze is gevestigd in het KB-complex te Den Haag (Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag).

RKD is het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Tijdens dit Kijkje krijg je uitgebreide informatie over het RKD. Aansluitend is er een borrel bij de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt dan ook de Expositie Topstukken van de KB bezichtigen, met een toelichting van de conservator.

Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst in internationale context. Het RKD heeft een grote verzameling kunsthistorisch beeldmateriaal, technische documentatie (denk hierbij aan restauratie van kunstwerken), persdocumentatie, archieven van kunstenaars, kunsthandelaren, kunstcritici en anderen die actief waren op het gebied van de beeldende kunst, en de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland.

Programma

13.30 uur - inloop
14.00 uur - inleiding over RKD (geschiedenis/achtergrond, doelstelling, werkwijze, collecties e.d.)         
14.30 uur - rondleiding
15.30 uur - 17.00 uur borrel en bezichtiging Expositie Topstukken KB

Maximaal aantal deelnemers: 30
Aanmelden voor vrijdag 11 september 2015 bij Marijke Rinkel.