Ruwe data of zaadjes om te oogsten

Irma van Houts van HAN Studiecentra schreef dit verslag van de O&O-middag.

Afgelopen donderdag 9 juni 2016 nam ik deel aan de workshop ‘Meetellen bij vernieuwing van dienstverlening aan onderzoekers' in Utrecht. Het was de presentatie van een onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

Die Universiteit heeft onlangs meer dan 20.000 onderzoekers wereldwijd bevraagd naar de tools die zij gebruiken voor hun onderzoek (zie de afbeelding: 6 kleuren is 6 verschillende gebieden waarin het doen van onderzoek hier is verdeeld). Driekwart van de respondenten is onderzoeker, de overige zijn informatiespecialisten en ondersteuners. Aan de laatste twee zijn adviesvragen gesteld.

De ruwe data van dit onderzoek zijn nu beschikbaar via deze internetpagina: https://innoscholcomm.silk.co/ Er is bewust voor gekozen om geen rapport op te stellen, je vindt hier alleen de data. Dit betekent bijvoorbeeld dat de data in de 7 oorspronkelijke talen zijn opgenomen. Verder is er informatie opgenomen over de methodologische achtergrond. Het is wel mogelijk om te data op andere manieren te ordenen, bijvoorbeeld naar onderzoeker, docent of student. Op basis daarvan krijg je andere cijfers en andere overzichten of inzichten.

Het interpreteren van de data wordt bewust aan experts (lees: anderen) overgelaten. De deelnemers aan de workshop hebben hier op deze donderdagmiddag voorzichtig een beginnetje mee gemaakt. Om dit te kunnen doen, is voorafgaand aan de bijeenkomst aan de informatiespecialisten gevraagd hoe zij onderzoekers ondersteunen in hun onderzoek. Deze inventarisatie, gecombineerd met de ruwe data, leverde uiterste interessante gespreksstof op. Enkele voorbeelden van de manier waarop de data te gebruiken zijn: als ondersteuning bij gesprekken met het onderwijs, om databanken af te schaffen of juist op te zeggen, of om bijvoorbeeld het curriculum aan te passen van de trainingen voor het onderwijs. Al met al heel veel ruwe data ofwel zaadjes om te oogsten.

Irma van Houts
HAN Studiecentra