Kijkje in de Keuken bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Op 21 april bezocht de afdeling KNVI-O&O de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Tijdens het Kijkje in de Keuken kregen de meer dan 30 deelnemers inzicht in de schitterende collectie die de rijksdienst heeft, op het gebied van Nederlandse monumenten, archeologie, maritiem en nog veel meer. Leon Bok gaf eerst een algemene introductie over de veelzijdigheid van de collectie en de vele (online diensten) van het RCE, zoals het Monumentenregister. Daarna vertelde Patrick Mout over het ontwikkelen en het gebruik van thesauri binnen het RCE, die cruciaal zijn voor de ondersteuning van het erfgoedveld in Nederland. En tenslotte gaf Jean Paul Corten een erg interessante lezing over het programma ‘Gedeeld Cultureel Erfgoed’, over het beheer van erfgoed dat Nederlanders in het buitenland hebben ‘nagelaten’ of andersom buitenlanders in Nederland.

Foto's: Coen Wilders

Foto's: Coen Wilders

Hierna volgde een rondleiding door het RCE zelf. Het RCE is gehuisvest in een prachtig gebouw, waarin ook voor studenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden gelegenheid is om de bibliotheek en collectie te raadplegen. Het RCE had verschillende objecten uit het depot gehaald, zoals een middeleeuwse schaats. Maar ook werd het depot zelf bezocht, waarin enkele prachtige, waardevolle tekeningen werden getoond. Bovendien kregen de deelnemers een toelichting over projecten waarbij studenten gebruik maken van de collectie, onder meer door de huidige adressen van oude monumentale boerderijen boven tafel te krijgen. Het RCE liet zien dat het veel te bieden heeft op het gebied van onderzoek en studie naar Nederlands erfgoed en dat iedereen welkom is om van die kennis en de faciliteiten gebruik te maken.