Najaarsbijeenkomst SWI - dinsdag 17 november

Dinsdag 17 november vindt de najaarbijeenkomst van de werkgroep SWI plaats, in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad van Universiteit Utrecht. 

Het programma: 

  • Inloop vanaf 13.00 uur, we starten omstreeks 13.15 uur
  • Judith Gulpers (EUR) - VOSviewer: Visualizing Scientific Landscapes. Zie ook: http://www.vosviewer.com/Home
  • Tom de Schryver (University of Twente) – Text mining
  • Rondleiding
  • Vanaf 16.30 uur borrel 

Wil je aansluiten? Stuur dan een mail naar Janneke Staaks.

Uitnodiging: Kijkje in de Keuken bij Ets Haim & KNVI-O&O netwerkdiner

Bibliotheek Ets Haim vanaf de eerste verdieping (Bron: website Portugese Synagoge)

Bibliotheek Ets Haim vanaf de eerste verdieping (Bron: website Portugese Synagoge)

Op woensdag 16 december 2015 organiseert het bestuur van KNVI O&O een Kijkje in de Keuken bij de bijzondere bibliotheek Ets Haim, in het hart van het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. Ets Haim maakt deel uit van het gelijknamige seminarium, opgericht in 1616 en sinds 1675 gevestigd in één van de bijgebouwen van de Portugese Synagoge te Amsterdam. In de bibliotheek bevinden zich veel unieke en bijzondere boeken en documenten die veel vertellen over de Joodse cultuur in Amsterdam. Tegelijkertijd is er tijdens dit Kijkje in de Keuken de mogelijkheid om het Joods Historisch Museum en de Portugese Synagoge te bezoeken.

Programma Kijkje in de Keuken

13.15-13.30 Verzamelen bij de Portugese Synagoge (Mr. Visserplein 3 te Amsterdam)
13.30-16.00 Rondleiding in drie groepen door Ets Haim en Portugese Synagoge en bezoek aan Joods Historisch Museum
16.00-17.00 Borrel in Museumcafé

Netwerkdiner voor slechts 10 euro!

Daarnaast nodigt het bestuur van KNVI O&O je van harte uit om 16 december deel te nemen aan een gezellig netwerkdiner in restaurant Olijfje (Valkenburgerstraat 223-D, Amsterdam). Het bestuur wil graag met dit diner op feestelijke wijze het jaar afsluiten. Het diner start om 17.30 uur. Kosten bedragen € 10,- per persoon.

Opgeven voor 15 november

Update 7 oktober: het Kijkje in de Keuken bij Ets Haim is volgeboekt. Bij het netwerkdiner ben je nog van harte welkom!

Je kunt kiezen of je zowel naar het Kijkje in de Keuken als naar het netwerkdiner komt, of dat je je opgeeft voor één van beide activiteiten. Er is beperkt plaats, dus meld je snel aan - vóór 15 november a.s. (leden van KNVI-O&O hebben voorrang)! Aanmelden kan via dit formulier.

Na aanmelding ontvang je van ons een bevestiging (uiterlijk eind november). De groepsindeling voor de rondleidingen wordt tijdig voor 16 december bekendgemaakt. Met eventuele vragen kun je contact opnemen met Martina Borghmans.

Met vriendelijke groet,
Bestuur KNVI-O&O

Verslag Kijkje in de Keuken bij het RKD

Op dinsdag 22 september bezochten dertig collega's het RKD - het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, en de Expositie Topstukken in de Koninklijke Bibliotheek. Lees hier het verslag van Nieneke Elsenaar, van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, over dit Kijkje in de Keuken. De foto's zijn gemaakt door Marjolein Kranse.

Aankondiging KNVI Studiereis naar Berlijn en Dresden

De Reiscommissie van de afdeling O&O van de KNVI heeft het voornemen om in 2016 weer een studiereis te organiseren.

De reis gaat deze keer naar Duitsland met het accent op Berlijn en Dresden.

Als je serieuze belangstelling hebt voor deze reis, dan kun je je aanmelden door het sturen van een e-mail naar Frans Mast.

De sluitingsdatum is 30 september 2015.

Voor meer informatie verwijzen wij naar bijgaande Nieuwsbrief.

Uitnodiging voor Kijkje in de Keuken bij RKD

Dinsdagmiddag 22 september organiseert de afdeling Onderwijs & Onderzoek een Kijkje in de Keuken bij het RKD. Deze is gevestigd in het KB-complex te Den Haag (Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag).

RKD is het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis.

Tijdens dit Kijkje krijg je uitgebreide informatie over het RKD. Aansluitend is er een borrel bij de Koninklijke Bibliotheek. Je kunt dan ook de Expositie Topstukken van de KB bezichtigen, met een toelichting van de conservator.

Het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is het mondiale kenniscentrum en het centrale steunpunt in de wereld voor de bestudering van de Nederlandse kunst in internationale context. Het RKD heeft een grote verzameling kunsthistorisch beeldmateriaal, technische documentatie (denk hierbij aan restauratie van kunstwerken), persdocumentatie, archieven van kunstenaars, kunsthandelaren, kunstcritici en anderen die actief waren op het gebied van de beeldende kunst, en de grootste kunsthistorische bibliotheek van Nederland.

Programma

13.30 uur - inloop
14.00 uur - inleiding over RKD (geschiedenis/achtergrond, doelstelling, werkwijze, collecties e.d.)         
14.30 uur - rondleiding
15.30 uur - 17.00 uur borrel en bezichtiging Expositie Topstukken KB

Maximaal aantal deelnemers: 30
Aanmelden voor vrijdag 11 september 2015 bij Marijke Rinkel.