SWI Najaarsbijeenkomst over grijze literatuur

Op dinsdag 15 november organiseert de werkgroep SWI haar najaarsbijeenkomst, over grijze literatuur. We zijn te gast in het Afrika-Studiecentrum in Leiden.

Het programma:

13:00-13:30 - Inloop

13:30-15:00 - Keynote Dominic Farace – Grey literature on a level playing field  + Q&A http://www.greynet.org/researchandeducation/presentations.html

15:00-15:30 - Koffie & theepauze

15:30-16:15 - 100 shades of grey : grey literature at the ASCL (Gerard van der Bruinhorst, Ursula Oberst) + Q&A

16:15-17:00 - Huishoudelijke mededelingen & borrel

Locatie: Afrika-Studiecentrum, Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden. Zaal no. 3A06. Klik hier voor de routebeschrijving.

Je bent welkom! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Janneke Staaks.

LOOWI bijeenkomst 25 november 2016: Bibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen

Vrijdag 25 november vindt de naarjaarsbijeenkomst van de werkgroep LOOWI plaats in Nijmegen.
Thema: Open en Online Onderwijs
Tijd: 12:30 – 17:30 uur
Locatie: Marijnenkamer, Faculty Club Huize Heyendael
Radboud Universiteit
Geert Grooteplein-Noord 9
6525 EZ Nijmegen
Bereikbaarheid: Elke vijf minuten vertrekt er een bus (lijn 10, de Heyendaal Shuttle) rechtstreeks van het Centraal Station naar campus Heyendaal. Zie bereikbaarheid Huize Heyendahl
Maximum aantal deelnemers: 30. Graag aanmelden vóór 11 november 2016.
Zie programma-pagina voor meer informatie over het programma en hoe je je kunt aanmelden.

Uitnodiging: Kijkje in de Keuken in Leeuwarden

Op donderdag 1 december 2016 bezoekt de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de KNVI het Noorden van Nederland. We nemen een Kijkje in de Keuken bij twee schitterende onderzoeksinstituten in Leeuwarden: de Schatkamer van Fryslân, Tresoar, en hét wetenschappelijk centrum voor de frisistiek, Fryske Akademy. 

Je bent van harte uitgenodigd!

Het programma

12.30 – 14.30 uur - Bezoek aan Tresoar
Rondleiding en informatie over de samenwerking tussen de Noordelijke instanties.

Fryske Akademie.png

14.45 - 16.30/17.00 uur - Bezoek aan Fryske Akademy
Drie onderzoekers van de Fryske Akademy zullen een presentatie geven over hun onderzoek:

  • Evelyn Bosma: ‘Hân-hand, strân-strand, brân-brand: de cognitieve effecten van tweetaligheid’
  • Peter van der Meer (onderzoeker en informatiespecialist): ‘HISGIS: Historisch Geografisch Informatiesysteem. Opbouw en mogelijkheden’
  • Hindrik Sijens: ‘Woordenboek en digitaal’

We sluiten af met een borrel bij de Fryske Akademy.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 25 november 2016, via dit formulier. Er is plaats voor 40 deelnemers.

Kijkje in de Keuken bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Op 21 april bezocht de afdeling KNVI-O&O de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Tijdens het Kijkje in de Keuken kregen de meer dan 30 deelnemers inzicht in de schitterende collectie die de rijksdienst heeft, op het gebied van Nederlandse monumenten, archeologie, maritiem en nog veel meer. Leon Bok gaf eerst een algemene introductie over de veelzijdigheid van de collectie en de vele (online diensten) van het RCE, zoals het Monumentenregister. Daarna vertelde Patrick Mout over het ontwikkelen en het gebruik van thesauri binnen het RCE, die cruciaal zijn voor de ondersteuning van het erfgoedveld in Nederland. En tenslotte gaf Jean Paul Corten een erg interessante lezing over het programma ‘Gedeeld Cultureel Erfgoed’, over het beheer van erfgoed dat Nederlanders in het buitenland hebben ‘nagelaten’ of andersom buitenlanders in Nederland.

Foto's: Coen Wilders

Foto's: Coen Wilders

Hierna volgde een rondleiding door het RCE zelf. Het RCE is gehuisvest in een prachtig gebouw, waarin ook voor studenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden gelegenheid is om de bibliotheek en collectie te raadplegen. Het RCE had verschillende objecten uit het depot gehaald, zoals een middeleeuwse schaats. Maar ook werd het depot zelf bezocht, waarin enkele prachtige, waardevolle tekeningen werden getoond. Bovendien kregen de deelnemers een toelichting over projecten waarbij studenten gebruik maken van de collectie, onder meer door de huidige adressen van oude monumentale boerderijen boven tafel te krijgen. Het RCE liet zien dat het veel te bieden heeft op het gebied van onderzoek en studie naar Nederlands erfgoed en dat iedereen welkom is om van die kennis en de faciliteiten gebruik te maken.

Ruwe data of zaadjes om te oogsten

Irma van Houts van HAN Studiecentra schreef dit verslag van de O&O-middag.

Afgelopen donderdag 9 juni 2016 nam ik deel aan de workshop ‘Meetellen bij vernieuwing van dienstverlening aan onderzoekers' in Utrecht. Het was de presentatie van een onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

Die Universiteit heeft onlangs meer dan 20.000 onderzoekers wereldwijd bevraagd naar de tools die zij gebruiken voor hun onderzoek (zie de afbeelding: 6 kleuren is 6 verschillende gebieden waarin het doen van onderzoek hier is verdeeld). Driekwart van de respondenten is onderzoeker, de overige zijn informatiespecialisten en ondersteuners. Aan de laatste twee zijn adviesvragen gesteld.

De ruwe data van dit onderzoek zijn nu beschikbaar via deze internetpagina: https://innoscholcomm.silk.co/ Er is bewust voor gekozen om geen rapport op te stellen, je vindt hier alleen de data. Dit betekent bijvoorbeeld dat de data in de 7 oorspronkelijke talen zijn opgenomen. Verder is er informatie opgenomen over de methodologische achtergrond. Het is wel mogelijk om te data op andere manieren te ordenen, bijvoorbeeld naar onderzoeker, docent of student. Op basis daarvan krijg je andere cijfers en andere overzichten of inzichten.

Het interpreteren van de data wordt bewust aan experts (lees: anderen) overgelaten. De deelnemers aan de workshop hebben hier op deze donderdagmiddag voorzichtig een beginnetje mee gemaakt. Om dit te kunnen doen, is voorafgaand aan de bijeenkomst aan de informatiespecialisten gevraagd hoe zij onderzoekers ondersteunen in hun onderzoek. Deze inventarisatie, gecombineerd met de ruwe data, leverde uiterste interessante gespreksstof op. Enkele voorbeelden van de manier waarop de data te gebruiken zijn: als ondersteuning bij gesprekken met het onderwijs, om databanken af te schaffen of juist op te zeggen, of om bijvoorbeeld het curriculum aan te passen van de trainingen voor het onderwijs. Al met al heel veel ruwe data ofwel zaadjes om te oogsten.

Irma van Houts
HAN Studiecentra