15 juni 2017: De toekomst van de open opstelling + O&O netwerkdiner

Academic wall paper of bron van informatie? De toekomst van de open opstelling in wetenschappelijke bibliotheken

KNVI-afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O) nodigt je van harte uit voor de expertmeeting ‘Academic wall paper of bron van informatie? De toekomst van de open opstelling in wetenschappelijke bibliotheken’ op donderdag 15 juni van 14-16 uur in debatcentrum Spui25 te Amsterdam.

201705_boekentorenPraag.jpg

Bibliotheekgebouwen zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De open opstelling van fysieke publicaties, die decennialang het beeld van bibliotheken heeft bepaald, staat onder druk en verandert. Wordt een open opstelling nog wel als bron van informatie gebruikt of functioneert een open opstelling meer als prettig academisch 'behang'? Kun je nog wel een consistente open opstelling aanbieden als je ook veel e-books in je collectie hebt? Gaan werk- en ontmoetingsplekken voor studenten vóór boekenkasten? Tijdens de expertmeeting zullen verschillende personen hun visie geven op de toekomst van de open opstelling.

Aansluitend zal ’s avonds het jaarlijkse O&O netwerkdiner plaatsvinden. Tijdens de rijsttafel in restaurant Kantjil & de Tijger (Amsterdam) kun je je collega-informatieprofessionals aan hogescholen, universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen beter leren kennen. We vragen voor het diner een eigen bijdrage van €10, contant te betalen op de avond zelf.

Je kunt je voor beide of voor 1 van beide evenementen aanmelden. Je hoeft niet per se O&O lid te zijn, iedereen is welkom.
 
Programma expertmeeting

13.45-14.00       Inloop Spui25 (Amsterdam)

14.00-14.05       Marjo Bakker (O&O): Welkom

14.05-14.20       Coen Wilders (UB Utrecht): Welke functie heeft de open opstelling (nog) in 2025? De resultaten van het Utrechtse onderzoek 'De (toekomstige) vorm, inhoud en functie van de open opstelling' (2016).

14.25-14.40       Wilma Goossen (UB Amsterdam): De open opstelling bij de UB Amsterdam  

14.45-15.00       Jan-Maarten Pauw (UB VU): De open opstelling bij de UB VU

15.00-15.15       Pauze

15.15-15.30       Lisa Kuitert (hoogleraar boekwetenschap Universiteit van Amsterdam):  Open is binnenlopen. Over het belang van het zien van (fysieke) boeken

15.30-16.00       Discussie

16:00-17.15       Napraatborrel Café Luxembourg (aan de overkant van Spui25)

O&O netwerkdiner

17.30 - ca. 21 uur in restaurant Kantjil & de Tijger (Amsterdam). Eigen bijdrage €10, contant te voldoen op de avond zelf.

Aanmelden

We zien uit naar je komst! Aanmelden kan tot en met 14 juni via het aanmeldingsformulier.

Save the date: 15 juni expertmeeting 'open opstelling' en netwerkdiner

KNVI, afdeling Onderwijs & Onderzoek, organiseert op 15 juni a.s. een expertmeeting over de open opstelling in universiteits- en hogeschoolbibliotheken. Bibliotheekgebouwen zijn de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De open opstelling van fysieke publicaties, die decennialang het beeld van bibliotheken bepaalden, staat onder druk en verandert. Tijdens de expertmeeting zullen verschillende personen hun visie geven op de toekomst van de open opstelling. Aansluitend zal ’s avonds ook het jaarlijkse netwerkdiner van de afdeling KNVI-O&O plaatsvinden. Dit diner is bedoeld om de banden tussen informatieprofessionals aan universiteiten en hogescholen te versterken.
 
Noteer nu alvast in de agenda, op 15 juni 2017:
-          Expertmeeting Open Opstelling: ’s middags, in debatcentrum Spui25 te Amsterdam.
-          Netwerkdiner KNVI-O&O: aansluitend, ’s avonds, te Amsterdam.
 
Het programma van de expertmeeting en de locatie van het netwerkdiner zijn inmiddels [29 mei 2017] bekend, klik hier.

 

Inspireer en laat je inspireren!

Wanneer? Donderdag 16 maart 2017, van 14.00 tot 18.00 uur
Waar? Universiteitsbibliotheek Utrecht, Boothzaal
Voor wie? Alle medewerkers van universiteits‐ en hogeschoolbibliotheken

Waar staat de bibliotheek met haar dienstverlening in 2020? Collegae uit de wereld van de
universiteits‐ en hogeschoolbibliotheken geven een flitsende, beeldende presentatie waarin
ze een demo/pilot/concept voor het voetlicht brengen waarvan ze vinden dat dit in 2020 ‘de
standaard’ zou moeten zijn in de dienstverlening van bibliotheken in het hoger onderwijs.
Twaalf pecha kucha’s die verrassen, prikkelen, inspireren en energie los maken om zelf ook
aan de slag te gaan, zie het voorlopige programma….

Als publiek bepaal je in twee stemrondes wat je het beste idee en de beste presentatie
vindt. Na afloop bestaat de mogelijkheid tijdens de afsluitende borrel over inhoud van de
presentaties en de uitslag met elkaar in discussie te gaan. Meld je tijdig aan wanneer je dit evenement niet wil missen.

Spijt dat je je niet aangemeld hebt om zelf een pecha kucha te geven? Er is nog één wild
card beschikbaar voor de bibliotheken waarvan nog geen aanmelding ontvangen is. Deze
kan verzilverd worden bij ondergetekenden tot 10 februari.

Dorinne Raaimakers (UB Utrecht)
Arjan Schalken (UB VU)
Bert Zeeman (Bibliotheek UvA/HvA)

Meld je aan voor 1 maart via: Library.Secretariaat@uu.nl (o.v.v. ‘Pecha kucha 16 maart’,
per organisatie 1 emailadres en alle namen is voldoende).

Meer informatie over een pecha kucha? http://www.pechakucha.nl

Voorlopig programma

1. Meet‐O‐Theek 2020
Universiteit Twente

2. De bibliotheek als Third Space
TU Eindhoven

3. Van Informatiespecialist naar Contentmakelaar
Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven TF

4. The (inspiring) library of the future
UB Utrecht

5. Zoveel mensen zoveel wensen…
UB Utrecht

6. Waar sta je met je onderzoek?
TU Delft

7. Intensivering veldwerk
UB VU

8. Library Carpentry
UB Leiden

9. Van OA tot OZ
UB VU

10. OER is stoer
Bibliotheek UvA/HvA

11. User experience onderzoek: in de schoenen van de klant
UB Delft & Utrecht

12. Wild card
Te verzilveren voor 10 februari

N.B. Dit evenement wordt niet georganiseerd door O&O, maar wel warm aanbevolen!

Uitnodiging: Kijkje in de Keuken bij Avans Hogeschool

Op dinsdag 31 januari 2017 bezoekt de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de KNVI Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch. We nemen een Kijkje in de Keuken bij Xplora, de volledig vernieuwde en inspirerende leeromgeving van Avans Hogeschool. Laat je verrassen!

xplora.jpg

Je bent van harte uitgenodigd!

Het programma

Ontvangst: 13.30 uur Inloop met koffie en thee en iets lekkers

Presentaties

14.00 – 14.30 uur: Marjo Stevens en Ann Van der Auweraert (beleidsmedewerkers) over Onderzoek en Onderwijs bij Avans Hogeschool

14.30 – 15.00 uur: Peter Verkoeijen (lector Lectoraat Brein en Leren) over ‘Kritisch Denken’

15.00 – 15.15 uur: Pauze

15.15 – 15.45 uur: Gilbert van Nunen (coördinator team Content Xplora) over de visie achter de nieuwe leeromgeving met aansluitend een rondleiding door Xplora

We sluiten af met een borrel.

 Aanmelden

 Je kunt je aanmelden tot en met donderdag 26 januari 2017 via dit formulier.

Adres en routeplan: https://xplora.avans.nl/introductie/contact/den-bosch-onderwijsboulevard-215/index

Kijkjes in de Keuken in Leeuwarden - terugblik

Donderdag 1 december brachten we een bezoek aan de collega's van Tresoar en de Fryske Akademy voor een Kijkje in de Keuken. Wij kunnen een bezoek aan deze instellingen en aan Leeuwarden in het algemeen van harte aanraden!

TRESOAR :  het informatiecentrum over Friesland

Hans Laagland, datamanager bij Tresoar in Leeuwarden, heet ons welkom. Hij geeft een presentatie over digitaal erfgoed & collectievorming.

Tresoar is een informatieinstelling en bevat een archief (Regionaal Historisch Centrum Friesland), is museum, heeft een bibliotheekfunctie met publicaties over Friese geschiedenis. In de open opstelling is een gedeelte van de collectie van het Mercator Europees Kenniscentrum voor Meertaligheid en Taalleren (Fryske Akademy) opgenomen.
Tresoar wil een kennisknooppunt zijn, ook digitaal.


De 11e faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen is gevestigd in Leeuwarden. Tresoar biedt studieruimte en heeft de openingstijden verruimd tot 22.00 uur ’s avonds.

Tresoar heeft een collectie van 50.000 publicaties over de klassieke oudheid, Griekse en Latijnse letterkunde. Dit is De Buma Bibliotheek, opgericht in 1876 uit een legaat van de Friese classicus Dr. Lieuwe Annes Buma (1796 – 1876). De Buma Bibliotheek organiseert samen met het Rijksmuseum van Oudheden jaarlijks de Week van de Klassieken.

RedBot is dé online plek waar de informatie te vinden over digitaal Fries erfgoed. Er is een groot project aan de gang waarbij een groot deel van het Fries cultureel erfgoed digitaal wordt gemaakt. Vanaf 2018 - en soms al eerder - kan iedereen online zoeken naar cultureel Fries erfgoed. Deze collectie wordt via Linked Open Data verbonden met andere platforms.

Het digitale archief van Friesland is ook ondergebracht bij Tresoar en werkt samen met het Nationaal Archief.

Het uitgangspunt bij collectievorming is: van Bezit naar Toegang en van Collectie naar Connectie. Voorbeeld hiervan is de Waddencollectie. De content wordt gedigitaliseerd. Er is een register van datasets. De collecties van verschillende instanties worden verbonden via een groepscatalogus en de content wordt beschikbaar gesteld via worldcat.org.

Tresoar zoekt samenwerking met instanties op het gebied van erfgoed en loopt voorop op het gebied van digitalisering.

Aansluitend hebben we een rondleiding gekregen en een aantal schatten uit de collectie kunnen bewonderen.

Marijke Rinkel

Fryske Akademy

Hans van de Velden, lid van het management team, heette ons heel hartelijk welkom bij de Fryske Akademy. De Fryske Akademy is in 1938 opgericht om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Informatieprofessionals zijn daarbij onontbeerlijk: zij ondersteunen de wetenschappelijke onderzoekers, doen beleidsvoorstellen en zorgen voor kennisverspreiding. Elly Albers is informatiespecialist bij Mercator Kenniscentrum, onderdeel van Fryske Akademy. Op haar laatste werkdag (!) voor haar pensionering als informatieprofessional gaf ze een overzicht van haar werkzaamheden: collectievorming, literatuuronderzoek, alerts, maken nieuwsbrief 'de Taalnijs fan Elly', datamanagement, auteursrecht, invoeren publicaties in Pure, bijhouden van een database van experts op het gebied van meertaligheid en Europese minderheidstalen, ondersteuning bij externe beoordelingen. Heel divers en heel herkenbaar! Voor de papieren boekencollectie wordt zeer nauw samengewerkt met Tresoar: de collectie is in langdurige bruikleen gegeven van Tresoar en via hun catalogus vindbaar. 

Elly Albers (foto: Marijke Mentink)

Elly Albers
(foto: Marijke Mentink)

Vier onderzoekers van de Fryske Akademy vertelden over hun onderzoek. 

Rixt van Dongera werkt bij Mercator Kenniscentrum. Sinds 2007 is dit een informatie- en onderzoekscentrum. Het onderzoek richt zich op meertaligheid in Europa, in beleid en in praktijk. Er worden bijvoorbeeld voor meer dan 40 talen regionale dossiers gepubliceerd. Mercator coordineert LangOER, een Europees project over het (mogelijke) gebruik van Open Educational Resources en Practices door minderheidstalen. Ander onderzoek richt zich bv. op sociale media en taalkeuze. 

Het promotieonderzoek van Evelyn Bosma richt zich op de cognitieve effecten van tweetaligheid: hebben kinderen die tweetalig zijn daar voordeel van? Sommige woorden in het Fries en het Nederlands overlappen in vorm en in betekenis – dat zijn cognaten. Bij 120 kinderen in Friesland is getest of zij cognaten makkelijker herkennen. 

Lexicograaf Hindrik Sijens vertelde over de geschiedenis van Friese woordenboeken. De Fryske Akademy verzamelde taalmateriaal in kaartenbakjes en daarmee werden woordenboeken samengesteld. O.a. het Woordenboek der Friese Taal, uitgegeven in 25 delen, tussen 1984 en 2011, ook online beschikbaar. Op Taalweb Frysk zijn hulpmiddelen voor het schrijven in het Fries beschikbaar, zoals Staveringshifker, een soort 'groen boekje', dat onder andere waarschuwt voor hollanismen. 

Peter van der Meer, onderzoeker en part-time informatiespecialist, presenteerde HISGIS, het Historisch Geografisch Informatiesysteem. De basislaag bestaat uit kadasterkaarten uit 1832, die kaarten zijn gedigitaliseerd en gevectoriseerd. Hierdoor kunnen andere kaarten worden toegevoegd als extra lagen, bijvoorbeeld kaarten met dorps- en stadsgrenzen, met middeleeuwse kerken en kerkgoederen. Niet alleen Friesland is beschikbaar, ook andere delen van Nederland zijn te bekijken.

Judith Gulpers