Uitnodiging: Kijkje in de Keuken in Leeuwarden

Op donderdag 1 december 2016 bezoekt de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de KNVI het Noorden van Nederland. We nemen een Kijkje in de Keuken bij twee schitterende onderzoeksinstituten in Leeuwarden: de Schatkamer van Fryslân, Tresoar, en hét wetenschappelijk centrum voor de frisistiek, Fryske Akademy. 

Je bent van harte uitgenodigd!

Het programma

12.30 – 14.30 uur - Bezoek aan Tresoar
Rondleiding en informatie over de samenwerking tussen de Noordelijke instanties.

Fryske Akademie.png

14.45 - 16.30/17.00 uur - Bezoek aan Fryske Akademy
Drie onderzoekers van de Fryske Akademy zullen een presentatie geven over hun onderzoek:

  • Evelyn Bosma: ‘Hân-hand, strân-strand, brân-brand: de cognitieve effecten van tweetaligheid’
  • Peter van der Meer (onderzoeker en informatiespecialist): ‘HISGIS: Historisch Geografisch Informatiesysteem. Opbouw en mogelijkheden’
  • Hindrik Sijens: ‘Woordenboek en digitaal’

We sluiten af met een borrel bij de Fryske Akademy.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden tot en met vrijdag 25 november 2016, via dit formulier. Er is plaats voor 40 deelnemers.