LOOWI - home

LOOWI bijeenkomst 24 november 2017: VU Amsterdam

Thema: Intensivering informatievaardighedenonderwijs binnen contacttijd 
Introductie op het thema.
Steeds meer regulier onderwijs wordt in actievere vorm aangeboden om studenten in contacttijd naar een dieper leerniveau te begeleiden. Denk aan de ontwikkelingen van blended learning en flipped classroom. Wat betekent dit voor het informatievaardigheden onderwijs? En welke leeractiviteiten en tools ondersteunen hierbij? In deze bijeenkomst vertellen 3 sprekers over hun recente ervaringen, waarbij verschillende vormen van onderwijs alsmede inzet van tools worden belicht. In het tweede deel van de bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld om inzicht op te doen wat dat kan betekenen voor uw informatievaardigheden onderwijs. Daarvoor is het nodig om eigen cursusmateriaal mee te nemen.

Tijd: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Vrije Universiteit in Amsterdam
De Boelelaan 1105, HG-14A37
Hoofdgebouw A-vleugel, 14e etage
Routebeschrijving: klik hier
Maximum aantal deelnemers: 32. Graag aanmelden vóór 3 november 2017 per email via het inschrijfformulier

Programma

12.30 uur             Inloop: Registratie, koffie en thee
13.15 uur             Welkom en Introduction
                              Sylvia Moes - Introductie op intensiveren contacttijd, blended learning, flipped classroom
13.30 uur             Team based learning – Universiteit Wageningen
                              Marian van Harmelen, Universiteit Wageningen
                              TBL is een interactieve leeractiviteit, gebaseerd op het “flipped classroom” principe en biedt studenten mogelijkheden om                               hun informatievaardigheden te vergroten via directe feedback tijdens individuele en groepsactiviteiten. In TBL volgen                               verschillende fases elkaar op: individuele (thuis)studie wordt gevolgd door toetsing, zowel individueel als in het team,                               waarna de verworven kennis wordt toegepast in opdrachten. Zowel peer-feedback als peer-review zijn onderdeel van het                               proces.
14.00 uur             Blended learning, flipped classroom – Hogeschool van Amsterdam
                              Harrie van der Meer, HvA
                              Hoe kunnen we onze informatievaardigheidstrainingen zo inrichten dat ze zowel effectief als efficiënt zijn en bovendien                               nauw afgestemd op de behoeften van opleidingen? Deze presentatie gaat over het vinden van dit optimum bij bibliotheek                               UvA/HvA en over didactische methoden (bijv. Blended Learning/Flipped Classroom) en middelen om dit te bereiken.
14.30 uur             Intensiveren contacttijd informatievaardigheden – VU Amsterdam
                              Sylvia Moes, VU
                              Hoe kun je online cursussen inzetten om contacttijd te intensiveren, en welke tools en methoden ondersteunen je hierin?
15.00 uur             Pauze
15.30 uur             Workshop intensiveren van contacttijd, hoe doe ik dat?
                              LET OP: eigen cursusmateriaal meebrengen voor de workshop!
16.45 uur             Afronding en LOOWI huishuidelijk vergadering
17.00 uur             Borrel

Uitwisseling van ontwikkelingen in de eigen organisatie
Iedereen wordt verzocht om voorafgaande aan de vergadering de recente ontwikkelingen binnen zijn organisatie op het terrein van het informatievaardighedenonderwijs te beschrijven op de daarvoor ingerichte wiki: loowi-oui (http://loowi-oui.pbworks.com/) ; ga naar de pagina Volgende bijeenkomst. Op het scherm staan enige instructies. Op deze wiki kan iedereen dus voor de vergadering zien welke ontwikkelingen er zijn. Tijdens de vergadering kunnen gericht vragen worden gesteld aan de betrokkenen of kan het een en ander mondeling worden toegelicht.