LOOWI - home

LOOWI bijeenkomst 2 juni 2017: Hogeschool Rotterdam, Museumpark

Thema: docenten en informatievaardigheid 
Introductie op het thema
Docenten zijn onmisbaar in het bijbrengen van informatievaardigheden aan de studenten. Als informatiespecialisten staan wij klaar om ze daarbij te helpen. Maar de vraag is: waarmee eigenlijk? Tijdens de bijeenkomst gaan wij in op de manier waarop wij als informatiespecialisten samenwerken met docenten. Daarbij focussen wij vooral op de specifieke onderdelen van informatievaardigheid en op de aansluiting daarvan op de onderwijspraktijk: Wat wil de docent precies bereiken? Hoe ‘diep’ mogen en willen wij als informatiespecialisten adviseren en meedenken met docenten over bijv. de leerlijnen en werkvormen in relatie tot informatievaardigheid? Kortom: Wat is de meest succesvolle manier om samen te werken met docenten? Deze uitdagende vragen komen in diverse vormen terug in de verhalen van de sprekers en in de interactie met de aanwezige LOOWI-leden.

Tijd: 12.30 – 17.30 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Museumpark, Symposiumzaal op de 1e verdieping van de hoogbouw.
Hogeschool Rotterdam
Museumpark 40
3015 CX Rotterdam
Routebeschrijving: klik hier
Maximum aantal deelnemers: 75. Graag aanmelden vóór 29 mei 2017.
Aanmelden per email bij: Mathieu Sikkema:  (h.m.sikkema@hr.nl).

Programma

12.30 uur             Inloop: Registratie, koffie en thee
13.00 uur             Welkom en Introduction
                              Mathieu Sikkema - adviseur informatievaardigheid Hogeschool Rotterdam
13.15 uur             Informatievaardigheid bij de Hogeschool Rotterdam
                              Mathieu Sikkema
13.30 uur             Visie informatievaardigheid in de veranderende onderwijspraktijk
                              Luciënne van der Wilt - senior informatiespecialist Hogeschool Rotterdam
14.00 uur             Informatievaardigheid in de sociale (leer) praktijk;
                              een community of practice perspectief met implicaties voor docenten en trainers.
                              Fleur Prinsen - lector digitale didactiek Hogeschool Rotterdam
14.30 uur             Vragen en discussie
14.45 uur             Pauze
15.15 uur             Best Practice: Instituut voor Bedrijfskunde
                              Caroline de Jonge - docent Hogeschool Rotterdam en
                             Rosalie Mes - senior informatiespecialist Hogeschool Rotterdam
15.45 uur             Afronding (incl. discussie en conclusie)
16.00 uur             Einde inhoudelijk deel
16.00 uur             LOOWI huishoudelijke vergadering
16.30 uur             Afsluiting
16.30 uur             Borrel
17.30 uur             Einde

Afmelden
Mocht je na aanmelding, onverhoopt verhinderd zijn, stuur dan een bericht met onderwerp Afmelding LOOWI bijeenkomst 2 juni
naar Mathieu Sikkema:  (h.m.sikkema@hr.nl).

Uitwisseling van ontwikkelingen in de eigen organisatie
Iedereen wordt verzocht om voorafgaande aan de vergadering de recente ontwikkelingen binnen zijn organisatie op het terrein van het informatievaardighedenonderwijs te beschrijven op de daarvoor ingerichte wiki: loowi-oui (http://loowi-oui.pbworks.com/) ; ga naar de pagina Volgende bijeenkomst. Op het scherm staan enige instructies. Op deze wiki kan iedereen dus voor de vergadering zien welke ontwikkelingen er zijn. Tijdens de vergadering kunnen gericht vragen worden gesteld aan de betrokkenen of kan het een en ander mondeling worden toegelicht.