Werkgroep LOOWI

Een overleg van mensen die betrokken zijn bij het geven van onderwijs en instructie in het omgaan met wetenschappelijke informatie aan medewerkers en studenten van hbo en universiteit.
De werkgroep LOOWI heeft momenteel 99 leden.
Coördinatoren: Heather Boet-Foley (Erasmus Universiteit);  Lieke Haverkort (Hogeschool Arnhem Nijmegen);  Janny Jonkers (Rijksuniversiteit Groningen)

Actueel

Rapport werkgroep Open en Online Onderwijs
Eind 2016 zijn de uitkomsten van de UKB/SHB werkgroep OOO Enquete en inventarisatie informatievaardigheden materialen bij HBO Bibliotheken/Mediatheken en Universiteitsbibliotheken gepubliceerd:
Rapport enquête delen open en online onderwijsmateriaal door bibliothekenNamens werkgroep OOO (SHB/UKB/SURF) Marijn Post, Ingrid van Gorkum, Peter van Helsdingen,Dafne Jansen, Marianne Renkema, Petri de Willigen & Hilde van Wijngaarden

Samenvatting
In Nederland wordt vanuit het ministerie het delen en (her)gebruiken van onderwijsmateriaal steeds meer gestimuleerd. Bibliotheken van hoger onderwijsinstellingen zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij de organisatie en ondersteuning hiervan. Het is echter nog onduidelijk welke rol de bibliotheken op dit moment hebben en zouden kunnen hebben. Om dit te onderzoeken, is er door de werkgroep Bibliotheken en Open Online Onderwijs een enquête uitgezet onder alle bibliotheken van hoger onderwijsinstellingen. De werkgroep zal aan de hand van de enquête specifieke doelstellingen voor haar werkplan formuleren.
Uit de enquête is gebleken dat veel bibliotheken nog zoekende zijn wat betreft hun rol bij de ondersteuning of organisatie van het delen van delen en (her)gebruiken van onderwijsmateriaal. De bibliotheken zien voor zichzelf wel een rol weggelegd bij bijvoorbeeld het adviseren betreffende auteursrechten, het beheren van repositories voor onderwijsmaterialen en overleg met uitgevers. In de praktijk worden deze activiteiten echter nog weinig uitgevoerd. Voor de werkgroep Bibliotheken en OOO wijzen de resultaten van de enquête op een behoefte aan kennisdeling, best practices en gezamenlijk optrekken bij nieuwe ontwikkelingen door die bibliotheken die de nieuwe rol op willen pakken. Het biedt dan ook een mooie basis voor het concretiseren van het werkplan van de werkgroep.

Recente activiteiten

Archief verslagen en presentaties

Links en documenten:

Ook actief op terrein van informatievaardigheden