Bijeenkomsten

Volgende bijeenkomst: najaar 2014

Afrika Studie Centrum (najaar 2013)

 • Arjan Schalken (VU) - PDA @ UBVU; ervaringen vanuit management optiek
 • Jan Bos (KB) - Patron Driven Acquisition in de Koninklijke Bibliotheek
 • Anne Rutgers (UU) - Patron Driven Acquisition

D-Day (30 mei 2013)

Themadag over onderzoeksdata voor informatiespecialisten uit de sociale wetenschappen en andere geïnteresseerden: website

Radboud Universiteit Nijmegen (4 april 2013) 

 • Rondleiding Learning Zone RU
 • Anja Bastenhof (UU) - over de cursus strategic marketing bij de UBU
 • Hans Peter Meulekamp (EBSCO) - Marketing in een academische setting

WODC Den Haag (27 November 2012)

 • Monika Smit (Hoofd afdeling Rechtbestel, wetgeving, internationale- en vreemdelingenaangelegenheden, WODC) - De Campbell Collaboration and Systematic Reviews (ppt)
 • Bianca Kramer (IS bij geneeskunde, UB Utrecht) - Zoeken voor systematic reviews (ppt)

Erasmus Universiteit Rotterdam (5 juni 2012) 

 • Gert Goris - inleiding over de projecten waar de UB bij betrokken is (pdf), in het bijzonder het impact project (pdf pilot en pdf repository)
 • Ans Vollering (secretaris van het project ‘Kwaliteitsindicatoren Sociale Wetenschappen’(link)) – lezing over het adviesrapport met handvatten voor het opstellen van goede beoordelingsinstrumenten en in het bijzonder kwaliteitsindicatoren op gebied van sociale wetenschappen

NVB verenigingbureau te Utrecht (31 januari 2012)

 • Masterclass (pdf) RefWorks door Jeroen Bosman (Universiteit Utrecht)
 • Platformvergelijking (EBSCO, OVIDSP, Proquest)

Universiteit van Amsterdam (26 April 2011)

 • lezing over DANS (pdf) door Marion Wittenberg, projectmanager sociale wetenschappen bij DANS
 • lezing over approval plans (ppt), door Janneke Staaks (UvA)
 • discussieronde over informatievaardigheden 

Universiteit Tilburg (20 Oktober 2010)

 • Rob Grim - 'Data librarian: tijd voor een nieuw informatiespecialisme?' (link)
 • Janneke Staaks - discussierondje over e-books
 • Thomas Place - Is Integrated Search the answer of libraries to Google? (GetIt)

Universiteit Utrecht (26 Maart 2010)

 • Saskia Franken, Igitur: een open access publishing unit in de bibliotheek
 • Anne Rutgers, Virtuele kenniscentra
 • Gusta Drenthe/Judith Gulpers, Virtual knowledge studio collaboration 

Overzicht bijeenkomsten 1980- heden (Voor het inzien van verslagen kunt u contact opnemen met Sander Sprik)